سه‌شنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۷

68تن از دراویش گنابادی در تهران دستگیر شدند

68تن از دراویش گنابادی در تهران دستگیر شدند
5:33:15 AM 1387/12/5
تجمع دراويش ـ آرشيو
تجمع دراويش ـ آرشيو

روز گذشته مأموران سركوبگر نیروی انتظامی به تجمع دراویش گنابادی در تهران حمله كردند و 68نفر از آنان را دستگیر كردند.
دستگیر شدگان به مراكز مخفی بازجویی و شكنجه رژیم آخوندی منتقل گردید.

این مراسم بهمناسبت دهه آخر ماه صفر در حسینیه امیر سلیمانی جنب پارك‌شهر برگزار شده بود.

خاطرنشان مىشود روز شنبه نیز عدهیی از دراویش گنابادی در مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار كردند اما با یورش مأموران نیروی انتظامی روبهرو شدند و تعدادی از آنان دستگیر گردیدند.