شنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۷

آئینهای بزرگداشت 19بهمن، عاشورای مجاهدین

آئینهای بزرگداشت 19بهمن، عاشورای مجاهدین
اشرف ـ بهمن1387

11:46:33 AM 1387/11/18
برگزاري آئينهاي ويژه به مناسبت 19 بهمن در شهر اشرف
برگزاري آئينهاي ويژه به مناسبت 19 بهمن در شهر اشرف


آئینهای ویژه بزرگداشت حماسه 19بهمن 1360- عاشورای مجاهدین در شهر اشرف برگزار شد. در این مراسم با شكوه مجاهدان اشرف در صفوف فشرده و منظم یاد قهرمانان فراموشی ناپذیر 19بهمن را گرامیداشتند. خانم مژگان پارسایی جانشین رهبری مقاومت دراشرف به اتفاق هیأت همراهشان از موزه حماسه 19بهمن بازدید بهعمل آوردند و پس از انجام آئین گل گذاری، سخنانی ایراد نمودند. دراین مراسم سرود اشرف براى اولین بار به اجرا درآمد و دیگر آئینهای ویژه بزرگداشت 19بهمن برگزار شد.