پنجشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۷

خدمات موبايل سايت:

خبرگيرى با موبايل
خدمات موبايل سايت:
شما مىتوانيد با استفاده از تلفن موبايل، يا هر وسيله اينترنتى دستى، در جريان آخرين اخبار و رويدادهاى مقاومت ايران و اخبار جهان قرار بگيريد.

دسترسى به اين امكان با استفاده از آدرس زير امكانپذير است:

كافى است آدرس فوق را در براوزر موبايل، يا هر وسيله اينترنتى دستى ديگرى كه داريد(مانند PDA) تايپ كنيد تا ارتباط و دسترسى شما به مطالب سايت مجاهد متناسب با صفحه كوچك تلفن موبايل فراهم شود.

براى دسترسى به سيستم دريافت خبر با موبايل به زبان انگليسى به آدرس زير مراجعه كنيد:


براى دسترسى به سيستم دريافت خبر با موبايل به زبان عربى به آدرس زير مراجعه كنيد:


دسترسى به اخبار سايت مجاهد با استفاده از تلفن موبايل

پرسشهاى رايج:
1.آيا تمام تلفنهاى موبايل مىتوانند از اين امكان استفاده كنند؟
خير تنها تلفنهاى موبايلى كه امكان وصل به اينترنت آنها از طريق خدمات دهنده باز شده باشد و نرم افزار ضرورى آن را داشته باشند چنين امكانى خواهند داشت.

2. به صفحه موبايل وصل مىشوم اما امكان خواندن مطالب را ندارم؟
سرويس ارائه اخبار در سايت مجاهد به سه زبان ارائه مىشود(فارسى،عربى و انگليسى). اگر تلفن موبايل، يا هر وسيله اينترنتی دستی شما نمىتواند الفبای مورد نظر شما را منعکس کند، بهتر است با ارائه دهنده خدمات تلفن موبايل، يا ديگر وسائل اينترنتی دستی خود تماس بگيريد و از آنها بخواهيد نرم افزار مورد نياز برای ديدن الفبای مورد نظر شما را ارائه دهند.
درصورتيكه مشكل شما حل نشد با ارسال جزئيات مشكلى كه با آن مواجه هستيد ما را در جريان بگذاريد.

3. آيا امكان فيلتر شدن سيستم دريافت خبر با موبايل وجود دارد؟
بله، متاسفانه چنين امكانى وجود دارد اما شما با استفاده از فيلتر شكن و پراكسى سرورها امكان دور زدن آن را داريد. مهم اين است كه با تلاش و كوشش خود از اين سد عبور كنيد.


امكان دريافت اخبار سايت مجاهد با استفاده از موبايل را به اطلاع همه دوستان و آشنايان خود برسانيد.
م طحا نی
http://iranzaminman.blogspot.com
http://mtahani.blogspot.com/
http://mo.tahani.googlepages.com
http://www.youtube.com/user/motahani