سه‌شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۷

ASAR SHEKANJEHAYE, BE RASTY KODOM DOLAT POSHT IN NOAA SHEKANJE HA DAR SAR TA SAR DONYA HAST??!!

ASAR SHEKANJEHA!!, BE RASTY KODOM DOLAT POSHT IN NOAA SHEKANJE HA DAR SAR TA SAR DONYA HAST??!!
BE VIDEO TAVAJO NEMAEED. ON ATTACHMENTS:
IN HAM LINK YOU TUBE:
http://peacepink.ning.com/video/2351430:Video:3558
http://www.youtube.com/watch?v=NOqYpZaFS6w


آثار شکنجه بر روی بدن؟؟!!؟
براستی کدام کشور در پشت این نوع شکنجه در سر تا سر جهان قرار دارد!!؟؟
آمریکا؟! انگلیس؟! اسرائیل؟!   ایران؟!  دقیقاُ (نظر من،{ این رژیم ایران و تکنولوژی روسیه و انگلیس میباشد. شکنجه های اینگونه روی من از زمانی که خانهُ متعلق به یک زن روسی در شمال لندن توسط شهرداری بارنت در سال 2001 به من داده شد شروع شد. و هرکسی که با من است، در هرجای دنیا که باشد با همین نوع شکنجه مواجهه میشود)!!!؟؟؟} بجز انگلستان کشوری در جهان نیست که دچار مصیبت هایی شبیه زلزله، صقوط هواپیما، قطار، اتوبوس و سیل و سایر بلایا نشده باشد!!!؟؟؟
آیا کشور دیگری را میشناسید!!؟؟؟
ویدیو ضمیمه میباشد
لینک یوتیوب ضمیمه است


م طحا نی
http://iranzaminman.blogspot.com
http://mtahani.blogspot.com/
http://mo.tahani.googlepages.com
http://www.youtube.com/user/motahani