جمعه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۷

فرانسه، مانع سوءاستفاده آخوندها از مراكز علمی این كشور شد


فرانسه، مانع سوءاستفاده آخوندها از مراكز علمی این كشور شد
11:13:30 AM 1387/11/24
فرانسه
فرانسه

دولت فرانسه براى جلوگیری از گسترش فعالیتهای موشكی رژیم آخوندی تصمیم گرفت به افرادی كه رژیم تحت عنوان دانشجو به این كشور میفرستد، اجازه تحصیل در مراكز علمی و تحقیقات فضایی و ماهوارهیی داده نشود.

تلویزیون خارج كشوری آخوندها ضمن اعلام این خبر گفت:
در سالهای گذشته نیز پس از موفقیت ایران در به‌دست آوردن فن آوریهای هستهیی شركت دانشجویان ایرانی در دورهها و رشتههای مربوط به فناوری هستهیى محدود شده بود.