سه‌شنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۷

تبدیل دانشگاه به قبرستان، تقابلی با سنگر آزادیخواهانه دانشجویان


سه شنبه 6 اسفند 1387 - 24 فوریه 2009

پیام سازمان چریكهای فدایی خلق ایران
به مناسبت سی و هشتمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهكل

گزارش کوتاه از مراسم یادمان حماسه و رستاخیز سیاهکل

فراسوی خبر... 6 اسفند

تبدیل دانشگاه به قبرستان، تقابلی با سنگر آزادیخواهانه دانشجویان

زینت میرهاشمی

در پی مقاومت چند روزه دانشجویان پلی تکنیک و دستگیری و زخمی شدن تعداد زیادی از دانشجویان در برابر پروژه قبرستانی کردن دانشگاه، روز دوشنبه 5 اسفند ولی فقیه حمایت خودش را از ماموران و بسیجیان جهت اجرای این پروژه اعلام کرد

دفن کردن مقداری استخوانهای افراد گمنام در کانونی که استبداد دینی را به چالش کشیده است، به راستی نشانه ای بارز از هراس نظام در برابر هماوردطلبی دانشجویان است. این اقدام، نشان دهنده لرزان بودن حکومتی است که بعد از سه دهه زمامداری از مقداری استخوان به عنوان ابزاری برای نفوذ در دانشگاهها و خنثی کردن روحیه عدالتخواهانه و آزادیخواهانه دانشجویان استفاده می کند. رژیم همواره با مطرح کردن دشمن خارجی و ایجاد فضای جنگی، سعی کرده که بسیجیها و هوادارانش را تغذیه کرده و آنها را سدی در مقابل جنبشها و پویشهای اجتماعی کند. این دیکتاتوری، اگر در ابتدای به قدرت رسیدنش با گسیل بسیجیها و چماق به دستان، به دفاتر نیروهای سیاسی و نیز به دانشگاهها و انقلاب فرهنگی کردن، توانست نظم استبدادی خود را برقرار کرد امروزه به دلیل ناتوانی در مقابل تداوم حرکتها و پویشهای اعتراضی و نیز ناتوانی در برابر بستن دانشگاهها، از شیوه قبرستانی کردن دانشگاهها استفاده می کند. بدون شک این پروژه هم مانند پروژه های دیگر سرکوبگرانه در برابر همبستگی و پیوستگی دانشجویان ره به جایی نخواهد برد. پادگانی کردن دانشگاهها محکوم است. در حمایت از اعتراض دانشجویان به این پروژه خواهان آزادی دانشجویان در بند هستیم.