سه‌شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۷

حامیان مقاومت در واشینگتن، خواستار تضمين حقوق مجاهدان اشرف شدند

حامیان مقاومت در واشینگتن، خواستار تضمين حقوق مجاهدان اشرف شدند
11:22:12 AM 1387/11/21
تظاهرات حاميان مجاهدين مقابل كاخ سفيد
تظاهرات حاميان مجاهدين مقابل كاخ سفيد

هموطنان و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در واشینگتن با برگزاری تجمع و میز كتاب در مقابل كاخ سفید، خواستار تضمین حقوق مجاهدان اشرف طبق كنوانسیونها و قوانین بينالمللى شدند.

در این گردهمایی، نامه روهراباكرنماینده كنگره آمریكا از ایالت كالیفرنیا و عضو ارشدكمیته خارجی كنگره، و همچنین نامه باب فیلنر عضو ارشد كنگره ازحزب دموكرات و رئیس كمیته“ حقوقبشر و دموكراسی در ایران ”خوانده شد.

ادامه