چهارشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۷

25دانشجوی پلیتكنیك در شكنجهگاه اوین

25دانشجوی پلیتكنیك در شكنجهگاه اوین
10:21:03 AM 1387/12/7
زندان اوين
زندان اوين

براساس آخرین گزارشهای دریافتی 25تن از دانشجویان دستگیر شده دانشگاه پلیتكنیك تهران كه در تظاهرات ضدحكومتی روز دوشنبه شركت كرده بودند، هم‌چنان در زندان اوین تحت بازجویی و شكنجه هستند.

از وضعیت 8دانشجوی دیگر نیز اطلاعی در دست نیست.