سه‌شنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۷

وزیر دفاع فرانسه: رژیم آخوندی، تهدیدی براى كل جهان

وزیر دفاع فرانسه:
رژیم آخوندی، تهدیدی براى كل جهان
5:33:15 AM 1387/12/5
اروه مورن
اروه مورن

وزیر دفاع فرانسه، از رژیم ایران خواست فعالیتهای حساس خود را متوقف كند و تأسیسات خود را بروی بازرسان آژانس بینالمللى انرژی اتمی باز نماید. اروه مورن كه از یك نمایشگاه نظامی در ابوظبی دیدار میكرد افزود:
فرانسه برنامه اتمی رژیم ایران را تهدید امنیتی جدی، نه تنها براى منطقه بلكه براى كل جهان تلقی میكند.

وزیر دفاع فرانسه از رژیم ایران خواست به یك ”نگرانی بزرگ جهانی خاتمه دهد ”.

خبرگزاری رویتر ضمن مخابره این خبر گفت: فرانسه در میان (آن دسته از) قدرتهای جهانی است كه تلاش میكنند از طریق اعمال فشار بر رژیم ایران آن را به سمت قطع فعالیتهای هستهاییش سوق دهند.