سه‌شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۷

اولمرت، ممانعت بر سر اتمیشدن رژیم ایران را موضوعی فراحزبی توصیف كرد

اولمرت، ممانعت بر سر اتمیشدن رژیم ایران را موضوعی فراحزبی توصیف كرد
11:22:12 AM 1387/11/21
اولمرت
اولمرت

اهود اولمرت، نخست وزیر اسراییل در دیدار با یك هیئت فرانسوی تاكید كرد:
صرفنظر از اینكه چه كسی در اسرائیل در قدرت باشد، دولت این كشور به رژیم ایران اجازه نخواهد داد تا به سلاح اتمى دست پیدا كند.