یکشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۸۷

آخوندهای جنایتكار آثار جرم قربانیان شكنجه خود را از بین بردند

آخوندهای جنایتكار آثار جرم قربانیان شكنجه خود را از بین بردند
4:39:09 AM 1387/12/3
زهرا بني يعقوب
زهرا بني يعقوب

رژیم ضدبشری آخوندی مدارك و آثار جرم مربوط به قتل زهرا بنی یعقوب را كه در زیر شكنجههای وحشیانه دژخیمان رژیم آخوندی در همدان جان باخت، از بین برده است.
یكی از وکلای مدافع این پرونده گفت: «یکی از مدارک مهم لباس های زهرا هنگام مرگ است که احتمالا آثار جرم بر آن وجود داشته و شاید به همین دلیل متهمان حاضر به تحویل آن نشدهاند»
.
عبدالفتاح سلطانی افزود: ”همه تلاشهای یکسال گذشته خانواده و تیم وکلای مدافع پرونده براى بازپسگیری لباس هایی که زهرا به هنگام بازداشت برتن داشته، تا امروز بینتیجه مانده است. علاوه براین پارچهای که ادعا مىشود زهرا خود را با آن در اداره منکرات همدان حلق آویز کرده است، ناپدید شده است.

این پارچه باید توسط متخصصان، کارشناسی و مشخص میشد که آیا اصلا چنین پارچهای تحمل وزن زهرا را براى دارزدن داشته است، یا نه؟ علاوه براین تاکنون بازجویی دقیق از متهمان پرونده بهعمل نیامده است تا نواقص پرونده روشن شود“.

پدر زهرا بنی یعقوبی نیز در این باره گفت: ”بارها به اداره منکرات همدان، دادگستری و پزشکی قانونی این شهر مراجعه و درخواست کردهام که لباس های فرزندم را که به هنگام مرگ پوشیده بود به ما پس بدهند. روزهای اول ما را از این بحش به آن بخش ارجاع میدادند و حالا مدتی است که ادعا میکنند لباس ها را قبلا به ما تحویل دادهاند. اما دروغ میگویند و هیچ مدرکی مبنی بر تحویل لباسها به ما ندارند“.

وی افزود: برگهایی از پرونده فرزندش که مربوط به بازجویی از متهمان بوده، نیز از بین رفته است.
لازم به یادآوری است، مهر ماه سال گذشته رژیم آخوندی دکتر زهرا بنی یعقوب را در همدان بازداشت كرد و دژخیمان رژیم وی را در زندان به قتل رساندند.