پنجشنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۸۷

همبستگی با دانشجویان همدان


گزارش کوتاه از مراسم یادمان حماسه و رستاخیز سیاهکل

قزاسوی خبر 24 بهمن

همبستگی با دانشجویان همدان

زینت میرهاشمی

روز چهارشنبه 23 بهمن گروهی از فعالان دانشجویی همدان طی نامه ای فعالان سیاسی ایران را مورد خطاب قرار داده و خواهان موضع گیری شفاف در ارتباط با سرکوب دانشجویان شدند.

به گزارش خبرنامه بوعلی سینا این دانشجویان در نامه خود نوشته اند :«موج جدید سرکوب فعالان دانشجویی که از روز دانشجو در مازندران و همدان آغاز شد و پس از آن در سناریو سرکوب فعالان دانشگاههای شیراز ادامه یافت، نشان از نوعی تمرکز نهادهای امنیتی برای سرکوب فعالان دانشجویی خارج از پایتخت که از حمایت رسانه ای کمتری برخوردارند، دارد.» فعالان دانشجویی همدان در نامه خود ادامه می دهند که:«ماجرای مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب نیز برگی دیگر از هویت سرکوبگر نهادهای قدرتمند همدان که حتی روابط عادی دو انسان را بر نمی تابند، است.»

در این نامه با اشاره به موج سرکوب و تهدید آشکار فعالان دانشجویی و احکام جابرانه بیدادگاههای جمهوری اسلامی منجمله برای محمد صیادی، سیاوش حاتم و امین نظری که با اتهاماتی واهی به زندانهای طولانی محکوم شده اند «خواهان موضع گیری شفاف فعالان سیاسی و مدنی کشور در ارتباط با موج جدید سرکوب دانشجویان و به خصوص حکم ناعادلانه ۷۸ ماه زندان برای محمد صیادی» شده اند.

واقعیت این است که استبداد مذهبی حاکم بر ایران دشمن سر سخت هر کنش آزادیخواهی از جانب بخشهای مختلف مردم ایران می باشد. اگر در مقابل سیاستهای سرکوبگرانه رژیم سکوت شود، مزدوران رژیم با دست باز به سرکوب جنبش آزادیخواهانه مردم ایران دست می زنند. خواست فعالان دانشجویی همدان بر حق است و باید با تمام قوا از این خواست عادلانه حمایت کرد. از این رو همبستگی خود را با فعالان دانشجویی همدان اعلام می داریم.