شنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۷

کشته شدن ده نظامی فرانسوى در کابل، با سلاحهای ساخت رژیم صورت گرفته است

کشته شدن ده نظامی فرانسوى در کابل، با سلاحهای ساخت رژیم صورت گرفته است
8:14:47 AM 1387/7/20
سربازان فرانسوي در افغانستان
سربازان فرانسوي در افغانستان

روز پنجشنبه مطبوعات افغانستان خبر دادن كه رژیم ایران موشكهای ضدهوایی در اختیار شبه نظامیان این كشور قرار داده. منابع اطلاعاتی گفتند كه این موشکها از نوع 20 manpads هست و شبه نظامیان در شهرهای هرات ، فراه و شیندند درغرب افغانستان آنها را مورد استفاده قرار می دهند.
روزنامه ویسا چاپ كابل درهمین رابطه نوشت كه : یكی از شگردهای رژیم ایران اين است كه سلاح و مهمات رو از طریق افراد واسط به شبه نظامیان ميرساند. مثلا تسلیحات را در وزیرستان پاکستان كه محل استقرارتعداد زیادی از شبه نظامیان طالبان است، در اختیار این نیروها قرار ميدهد.

یك روزنامه دیگر چاپ كابل به نام اراده هم گفته بود كه: رژیم ایران متعهد شده سلاح و مهمات مورد نیاز گروه طالبان رو تأمین كند. به نوشته این روزنامه کشته شدن ده نظامی فرانسه درماه گذشته در شرق کابل با سلاحهای ساخت رژیم ایران صورت گرفته است.
آرمان ملی روزنامه دیگه چاپ كابل هم نوشته كه : سپاه پاسداران اخیرا مقادیر زیادی تجهیزات نظامی به گروه طالبان در افغانستان داده است. به گزارش همین روزنامه نیروی قدس سپاه پاسداران درافغانستان دست به یك اقدام دیگه هم زده و با قاچاقچیان مواد مخدر معامله كرده و كشاورزان را هم به كشت خشخاش تشویق می كند. نیروی قدس در همین حال تجهیزات نظامی روبا هدف تضعیف نیروهای بین المللی در اختیار طالبان قرار می دهد.
یك بازرگان افغان به نام حاجی مجید روزی گفته كه: رژیم ایران كامیونهای حامل سلاح و مهمات را وارد افغانستان می كنه و بعد با طرفهای خودش تماس می گیرد تا این سلاحها رو تحویل بگیرند.
محمد رفیق شهیر ر‌‌‌ئیس شورای متخصصان هرات هم گفت استان هرات مركز فروش سلاحهای ایرانی است و رژیم ایران با نشان دادن مارك سلاحهای خودش در افغانستان می خواهد نفوذ خودش را به رخ امریكا بكشدو البته قیمت آن را هم از جیب مردم افغانستان میپردازد.