چهارشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۸۷

جنایات مستمر رژیم آخوندی، پاسداری در انهدام دنیا با زلزله، طوفان، سیل،....... انواع بلایای مصیبت بار

امروز که برای کمک به منزل دخترم در شمال لندن رفته بودم به نشانهُ 2 زلزله در چین 2 طایر ماشین در مقابل درب خانهُ دخترم در شمال لندن انداخته بودند؟؟؟!!!
======
جنایات مستمر رژیم آخوندی، پاسداری در انهدام دنیا با زلزله، طوفان، سیل،....... انواع بلایای مصیبت بار
دو زلزله قدرتمند چین را به لرزه درآورد.
12:55:20 PM 1387/7/16
زلزله چين
زلزله چين

این زمین لرزه ها پس از زلزله قدرتمند قرقیزستان رخ دادند. زلزله اول ایالت مسلمان نشین شین جیانگ را لرزاند. قدرت این زلزله 8/6 در مقیاس ریشتر بود كه به 200 ساختمان آسیب رساند و باعث تعطیلی مدارس و ریختن دانش آموزان به خیابانها گردید. با این وجود رسانههای دولتی گفتند زلزله كشته و مجروح جدی نداشته است.
زلزله دوم با فاصله كمتر از 24 ساعت به قدرت 6/6 در مقیاس ریشتر در تبت رخ داد كه در جریان آن 9 نفر كشته شدند. مركز زلزله 80 كیلومتر با مركز تبت فاصله داشت.