یکشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۷

باب فیلنر: ساكنان اشرف پناهندگان سیاسی و افراد حفاظت شده تحت كنوانسیونهای بینالمللى هستند

باب فیلنر: ساكنان اشرف پناهندگان سیاسی و افراد حفاظت شده تحت كنوانسیونهای بینالمللى هستند
6:25:29 AM 1387/7/27
باب فیلنر
باب فیلنر

باب فیلنر نماینده كنگره آمریكا و رئیس كمیته بازنشستگان در كنگره، در یك پیام ویدئویی خطاب به مجاهدان اشرف، با اشاره به موضع گیریهای مهمترین ارگانهای بینالمللى، تأكید كرد ساكنان اشرف پناهندگان سیاسی و افراد حفاظت شده تحت كنوانسیونهای بینالمللى و بطور خاص كنوانسیونهای ژنو هستند و هرگونه اخراج و جابه جابی اجباری آنها ممنوع است. حفاظت ساكنان اشرف بر عهده امریكاست و تا زمانیكه آمریكا در عراق حضور دارد، باید مسئول اصلی حفاظت باقی بماند. زیرا حفاظت اشرف به هیچ ارگان دیگری قابل انتقال نیست.
توجه شما را مشروح پیام ویدئویی باب فیلنر نماینده كنگره امریكا خطاب به مجاهدان اشرف جلب می كنیم:

من باب فیلنر، نماینده كنگره آمریكا از شهر سن دیاگو، كالیفرنیا و نیز رئیس كمیته بازنشستگان در كنگره آمریكا هستم. من یك پیام ساده دارم و آن این است كه ما در آمریكا میدانیم در رابطه با قرارگاه اشرف چه میگذرد.
ما میدانیم شما چگونه مورد تهدید قرار گرفتید و میدانیم كه باید حفاظت شوید. مطمئن باشید كه برای شما كار میكنیم. شما فراموش نشده اید و ما تضمین میكنیم امنیت شما حفظ شود. میدانیم كه (رژیم ایران) فشار زیادی روی قرارگاه اشرف گذاشته است: آدمربایی، منهدم كردن منابع اب و دو حمله موشكی........................