چهارشنبه، مهر ۲۴، ۱۳۸۷

اقتصاددان آمریكايى، پل كروگمن صاحب جايزه نوبل شد

اقتصاددان آمریكايى، پل كروگمن صاحب جايزه نوبل شد
4:08:12 AM 1387/7/23
جايزه نوبل
جايزه نوبل

كمیته سوئدی نوبل روز دوشنبه اعلام كرد جایزه نوبل امسال در رشته اقتصاد به اقتصاددان آمریكا پل كروگمن تعلق گرفته است. كمیته نوبل گفت كروگمن بخاطر ارائه الگوهای جدیدی در زمینه تجارت بین المللی و جغرافیای اقتصادی برای این جایزه برگزیده شده است. وی پروفسور رشته اقتصاد و امور بین المللی در دانشگاه پرینستون است كه تاكنون بیش از 20 كتاب و 200 مقاله اقتصادی منتشر كرده است.