شنبه، مهر ۲۷، ۱۳۸۷

نمایش قدرت از نوعی دیگر

X+" style="border: 1px none black ! important; margin: 0px ! important; padding: 0px ! important; float: right ! important; width: 10px; height: 10px; cursor: pointer; display: inline;" src="chrome://mediaplayerconnectivity/skin/auto.png" border="0">
noeey_az_ghodrat.wmv

Problems viewing videos?
Download latest Windows Media Player


کپی از سایت سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران