پنجشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۷

دادگاه عدالت اروپا، براى دومين بار برچسب تروريستى اتحاديه اروپا عليه سازمان مجاهدين را لغو و باطل اعلام كرد

دادگاه عدالت اروپا، براى دومين بار برچسب تروريستى اتحاديه اروپا عليه سازمان مجاهدين را لغو و باطل اعلام كرد
3:08:03 AM 1387/8/2
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت

خانم مریم رجوی صدور دومین حكم دادگاه عدالت اروپا را اذعان به حق ملت ایران و پیروزی عدالت بر سیاست و زد و بند و منافع اقتصادی توصیف نمود.
دادگاه عدالت اروپا درلوكزامبورگ صبح امروز با صدور دومین حكم قاطع خود، برچسب تروریستی اتحادیه اروپا علیه سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران را یك بار دیگر لغو و باطل كرد.
برمجاهدان شهراشرف، برهمه مجاهدین و هواردان و فعالان و اعضای خانواده بزرگ مقاومت، برملت بزرگ ایران و بررهبری مقاومت پایدار وسرفرازمان مبارك باد.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی صدور دومین حكم دادگاه عدالت اروپا مبنی برابطال برچسب ظالمانه تروریستی علیه مجاهدین را اذعان به حق ملت ایران برای مقاومت در برابر دیكتاتوری و پیروزی عدالت بر سیاست و زد و بند و منافع اقتصادی توصیف نمود وتأكید كردكه برچسب غیرقانونی تروریستی به مجاهدان راه آزادی، مشاركت در سركوب مردم ایران است و شورای وزیران اتحادیه اروپا ضمن تبعیت ازحكم عدالت، می باید از مجاهدین و ملت ایران عذرخواهی كند
رئیس جمهور برگزیده مقاومت كه به منظور شركت درجلاس پارلمانی سنای ایتالیا برای اعلام بیانیه اكثریت سنا در حمایت از مقاومت ایران به رم سفركرده است، از وكلا، حقوقدانان و قانونگذاران اروپایی به خاطر تلاشهای فراموشی ناپذیرشان در دفاع از حقوق مجاهدین و مقاومت وملت ایران تشكر كرد و افزود حكم امروز دادگاه عدالت اروپا درلوكزامبورگ بدنبال حكم قبلی این دادگاه در دسامبر 2006 و احكام دادگاههای عالی و استیناف انگلستان، نقطه پایانی بر برچسب ناعادلانه تروریسم است و نشان مىدهد این نامگذاری از ابتدا فاقد هر گونه مشروعیت و وجاهت قانونی بوده و تنها به خاطر استمالت از فاشیسم دینی حاكم بر ایران و باج دادن به این رژیم صورت گرفته بود. این حكم آخرین میخ برتابوت برچسب مفتضح تروریستی است.
خانم رجوی گفت: مفهوم عملی برچسب تروریستی، همكاری با فاشیسم دینی حاكم در سركوب مردم و مقاومت ایران و ایجاد راه بند در برابر تغییر دمكراتیك درایران بوده است. این رژیم لیست تروریستی را دستاویز اعدام مخالفان و توطئه علیه مجاهدان شهر اشرف كرده و در كشورهای اروپایی حقوق اولیه پناهندگان و پناهجویان و اعضا و هواداران مقاومت به همین بهانه نقض شده است. شورای وزیران اتحادیه اروپا می بایست بلادرنگ نام مجاهدین را از لیست تروریستی حذف نماید، خسارتهایی را كه به مردم ایران وارد كرده جبران كند و از مقاومت وملت ایران و از سازمان مجاهدین خلق ایران عذرخواهی كند. هر روز ادامه این برچسب ادامه جنایت علیه مردم ایران و سد كردن راه تغییر در ایران است. آن هم درشرایطی كه تغییر دموكراتیك درایران، ضرورت صلح و امنیت منطقه ای و جهانی است و تنها به‌دست مردم و مقاومت ایران محقق خواهد شد. اتحادیه اروپا باید به این سیاست خاتمه دهد و به حكومت قانون و به اراده مردم ایران برای تغییر گردن بگذارد