جمعه، مهر ۲۶، ۱۳۸۷

استراتژی آمریكا در خاورمیانه وآسیا بازنگرى مىشود

استراتژی آمریكا در خاورمیانه وآسیا بازنگرى مىشود
4:38:10 AM 1387/7/26
ژنرال پترائوس
ژنرال پترائوس

روزنامه واشینگتن پست در شماره روز پنجشنبه خود نوشت، ژنرال دیوید پترائوس- فرمانده نیروهای مركزی آمریكا، بازنگری عمده یی را در مورد استراتژی آمریكا در افغانستان، پاكستان، ایران، عراق و مناطق مجاور آن، آغاز كرده است.
این روزنامه در ادامه مقاله خود به شرح جزییات بازنگری ژنرال پترائوس پرداخته و نوشته است: این بازنگری كه به مدت 100روز طول خواهد كشید، طرح حمله جدیدی را در خاورمیانه و آسیای میانه، نتیجه خواهد داد؛ منطقه یی كه پترائوس در آن بعنوان فرمانده جدید نیروهای مركزی آمریكا بر عملیات بیش از 200هزار نیروی آمریكایی- كه از 31 اكتبر آغاز می شود- نظارت خواهد كرد. این بازنگری، رسما از ماه آینده شروع خواهد شد.
گروه ارزیابی استراتژیك پترائوس، توسط یك مشاور با سابقه- سرهنگ مك مستر و نیز معاون فرماندهی مركزی- ژنرال جان آلن بعنوان سرپرست، هدایت می شود. همچنین شامل كارشناسان منتخبی از وزارت خارجه، پنتاگون و سایر مقامات غیرنظامی و نظامی است كه دارای تجاربی در منطقه هستند. این گروه، شامل صدنفر خواهد بود كه به شش تیم تقسیم می شوند؛ (تیمهایی كه زیرمجموعه مناطق می باشند) و ماموریت شان تحقیق در مورد ریشه ناامنی در این منطقه، با هدف یافتن راه حلهایی توام با اقدام نظامی، دیپلماتیك و پیشرفت و توسعه می باشد.