شنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۷

تلاشی جهانی برای لغو حکم اعدام

فراسوی خبر ... شنبه 20 مهر

تلاشی جهانی برای تلاشی جهانی برای لغو حکم اعدام

زینت میرهاشمی

مجازات اعدام در اکثر کشورهای جهان به خاطر تلاش مستمر نیروهای پیشرو این کشورها، لغو شده است. سازمان عفو بین الملل در سالروز مبارزه برای لغو حکم اعدام طی بیانیه ای اعلام کرد که 137 کشور در جهان حکم اعدام را لغو کرده اند. بنا به گزارش این سازمان، عمده اعدامها در سال گذشته در 5 کشور انجام گرفته است. ایران در اجرای حکم اعدام مقام نخست را در جهان داراست.

مجازات اعدام به ویژه زمانی که به وسیله حکام مستبد با سوس مذهب مخلوط شود، علاوه بر ابزار حکومتی برای اعمال قدرت بر جامعه به ابزاری برای تصفیه دگراندیشان و مخالفان وضع موجود و نیز نیروی تغییردهنده نظم طبقاتی حاکم تبدیل می شود. در کشورهای با رژیم دیکتاتوری، مثل ایران، به بهانه حفظ امنیت نظم موجود بیشترین اعدامها از میان نیروهای سیاسی صورت می گیرد. جمهوری اسلامی برای حفظ نظم سرمایه داری موجود با استفاده ابزاری از دین، مخالفان خود را در وسیعترین و بی رحمانه ترین شکلی به جوخه اعدام می سپارد. اعدامهای جمعی از افراد سالخورده تا کودکان، شکنجه های قبل از اعدام، تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام و ... همه اینها برای سلطه طبقاتی حاکمان و به نام دین صورت گرفته است. هم اکنون در سیاهچالهای جمهوری اسلامی، نیروهای سیاسی، دانشجویان، کارگران و زنان در بدترین شرایط به سر می برند و جوخه های اعدام رژیم همواره تهدیدی برای آنهاست.

بر اساس گزارش فعالان و انجمنهای حقوق بشر به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام، حکم اعدام 286 نفر در فاصله زمانی مهر ماه 1386 تا شهریور 1387 صورت گرفته است. این گزارش می افزاید که «حکم اعدام 45 نفر از اعدام شدگان در ملا عام به اجرا در آمده است. 14 نفر از اعدامیان از زندانیان سیاسی و چهار نفر زن بوده اند. از 177 نفر اعدام شدگان که سنشان در گزارش آمده است 3 نفر زیر 18 سال سن و 64 نفر تا 30 سال سن دارند. ضمنا 13 نفر هنگام وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند.»

برای لغو حکم اعدام در ایران، به تلاشی همگانی و جهانی نیاز است. جنایاتی که رزیم ایران انجام داده نه قابل بخشش است و نه فراموش شدنی. برای توقف این جنایات باید از همه امکانات موجود چه در داخل و جه خارج از مرزهای ایران در فشار آوردن به رژیم استفاده کرد. از همه نهادهای بین المللی می خواهیم که روابط خود را با رژیم مشروط به توقف حکم اعدام و رعایت حقوق بشر کنند. در این میان لابیها، مدافعان و پادوهای رژیم در خارج از کشور که به نهادینه کردن خشونت توسط رژیم کمک می کنند، باید افشا شوند.

برداشتی از ایران نبرد