یکشنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۷

ژنرال جفری هاموند: شبه نظامیان تحت تعقیب به ایران فرار كرده اند

ژنرال جفری هاموند: شبه نظامیان تحت تعقیب به ایران فرار كرده اند
12:33:08 PM 1387/7/21
ژنرال جف هاموند
ژنرال جف هاموندژنرال جفری هاموند، فرمانده نیروهای چند ملیتی در بغداد گفت: شبه نظامیان تحت تعقیب به ایران فرار كرده اند و هنوز بسیاری از این جنایتكاران در ایران مستقر میباشند. این افراد هنگامی كه به عراق بازگردند دستگیر یا كشته خواهند شد مگر این كه از قانون پیروی كنند. وی كه در یك كنفرانس مطبوعاتی شركت كرده بود افزود: ما در این مدت انبارهای زیادی از سلاحهای ساخت رژیم ایران كشف كردیم كه نشان دهنده دخالت رژیم ایران در عراق می باشد.