شنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۷

ژنرال پترائوس بر ضرورت مقابله با شبه نظامیان در عراق تاكید كرد

ژنرال پترائوس بر ضرورت مقابله با شبه نظامیان در عراق تاكید كرد
8:14:47 AM 1387/7/20
ژنرال پترائوس
ژنرال پترائوس

ژنرال دیوید پترائوس- فرمانده نیروهای مركزی آمریكا ـ سنتكام ـ طی سخنانی در بنیاد هریتیج، بر ضرورت مقابله با شبه نظامیان در عراق تاكید كرد و حفظ هشیاری و آمادگی در قبال دشمن را امری ضروری دانست.
وی گفت، مشكلات عظیمی برسر راه ثبات در عراق وجود دارد. او كسب موفقیت در عراق را مدیون طرح اعزام نیرو دانست و گفت، این طرح به نیروهای امنیتی عراقی امكان رشد داد و نیروهای چندملیتی را نیز قادر به پاكسازی و تسلط بر نواحی نمود. نواحی را از وجود شبه نظامیان پاك كرد و در میان مردم، اعتماد ایجاد نمود.
ژنرال پترائوس در ادامه سخنان خود هشدار داد: حتی در حالیكه تهدید شبه نظامیان رو به كاهش می رود، نباید به آنها امكان اجتماع و جبران ضربات را داد. این دشمنی است كه ممكن است وحشی باشد، ممكن است دست به اقدامات شرورانه ای بزند، اما در عین حال دشمنی بسیار مرگبار، جری و آموزش دیده است. ما باید به ارزیابی وضعیت صحنه ادامه دهیم و همواره به تصحیح مسیر و روش خود بپردازیم. ژنرال پترائوس در پایان، بر ضرورت ایجاد امنیت تاكید كرد و گفت، در نهایت، ایجاد ثبات در عراق صرفا از طریق عملیاتهای پرتحرك امكانپذیر نیست، این امر مستلزم حضور گسترده نیروهای رزمی در صحنه و همچنین افزایش حمایت از جانب نیروهای عراقی است، تا بتوانند مخفیگاههای شبه نظامیان و مكانهای امن آنان را تصرف نموده و حفظ نمایند.
فعالیت سیاسی، مستلزم سرمایه گذاری بر روی پیشرفت در زمینه امنیتی است.