چهارشنبه، مهر ۱۰، ۱۳۸۷

فروش رادارهای جدید به اسرائیل بيانگر نزدیك بودن زمان حمله به ایران است

فروش رادارهای جدید به اسرائیل بيانگر نزدیك بودن زمان حمله به ایران است
9:30:27 AM 1387/7/10
القدس العربي
القدس العربي

روزنامه القدس العربی چاپ لندن نوشت: فروش رادارهای جدید امریكا به اسرائیل نشان دهنده نزدیك بودن زمان حمله به ایران است. این روزنامه در سرمقاله خود افزود: تشخیص خبرهای واقعی از خبرهای تبلیغاتی بسیار دشوار است تجربیات گذشته به ما اموخته كه جانب احتیاط را رها نكنیم و درباره صحت اخبار دقت كنیم . جنگ روانی یك سلاح فعال است كه بطور گسترده از ان استفاده می شود تا روحیه دشمن را تضعیف كنند. براین اساس اطلاعات گمراه كننده ای را منتشر می كنند تا امادگیهای نظامی را سست و متزلزل نمایند. امریكا اقدام به نصب رادارهای ضد موشك بالستیك در صحرای نقب كرده است كه این رادارها در صورت شلیك موشك از سوی رژیم ایران هشدار می دهند. اگر نگرانی اسرائیل از برنامه هستهیی رژیم ایران و نزدیك شدن آن به تولید كلاهك های جنگی را در نظر بگیریم بعید نیست این خبرها درست باشد.
القدس العربی افزود: احتمال جنگ بیش از احتمال صلح است زیرا اسرائیل نمی تواند وجود یك قدرت هسته ای را در منطقه تحمل كند.