چهارشنبه، مهر ۱۰، ۱۳۸۷

تمامى شعبات شركت ملی كشتیرانی رژيم، شامل تحريمهاى آمريكا مىشوند

تمامى شعبات شركت ملی كشتیرانی رژيم، شامل تحريمهاى آمريكا مىشوند
9:30:27 AM 1387/7/10
پاتریسیا مك نرني
پاتریسیا مك نرني
در پی تحریم شركت ملی كشتیرانی ایران، تمامی شعبات این شركت در انگلستان، ایتالیا، آلمان، بلژیك هلند، لوكزامبورگ، مصر، چین كره جنوبی، مالت ، امارات متحده عربی و سنگاپور شامل این تحریمها می شوند.
به گفته این مقام آمریكایی شركتهای بیمه ای كه با شركت ملی كشتیرانی ایران همكاری می كنند، باید پیامدهای چنین تحریمی را مدنظر داشته باشند.