جمعه، مهر ۲۶، ۱۳۸۷

اعضای مجلسین انگلستان خواستار حفاظت از ساكنین اشرف شدند

اعضای مجلسین انگلستان خواستار حفاظت از ساكنین اشرف شدند
8:15:27 AM 1387/7/26
مجلس انگلستان
مجلس انگلستان

تلویزیون ابوظبی گزارشی از جلسه بزرگ پارلمانی در انگلستان برای دفاع از مجاهدین شهر اشرف پخش كرد:
اعضای مجلسین انگلستان از احزاب مختلف در یك حضور بی سابقه با شركت نمایندگانی از سازمان عفو بین الملل و اعضایی از پارلمان اروپا و اتحادیه بينالمللى حقوق بشر زنگ خطر را در یكی از سالنهای پارلمان انگلستان به صدا درآوردند تا در یك بسیج بیسابقه خواستار حفاظت از ساكنین اشرف واقع در مرز ایران و عراق گردند. در این قرارگاه حداقل 4000 پناهنده ایرانی از جمله 1000 زن كه همه اعضای اپوزیسیون ایران یعنی مجاهدین خلق ایران هستند، حضور دارند.
تلویزیون ابوظبی پس از این توضیحات، مصاحبههایی با شركت كنندگان در جلسه بزرگ پارلمانی انگلستان انجام داد.
لرد ایو بری از مسئولین حزب لیبرال دمكرات در مجلس اعیان انگلستان هشدار داد انتقال حفاظت شهر اشرف
امنیت ساكنان آن را با خطر مواجه خواهد كرد. در نتیجه این حفاظت باید توسط نیروهای آمریكایی تأمین شود.
لرد رابین كوربت رئیس كمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران با اشاره به این كه رژیم ایران فشار زیادی علیه اشرف وارد میكند گفت: شرم آور است كه دولت انگلستان در این موضوع بی عملی پیشه كند. ، چرا كه انگلیس طرفی در ائتلاف بينالمللى بود كه به عراق حمله نمود و این ائتلاف مسئولیتهای زیادی بر دوش دارد.
تلویزیون ابوظبی پس از این توضیحات افزود: برای توضیح میزان تهدید علیه ساكنان شهر اشرف، نمایندگان كمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران، تصاویر وحشتناكی از اعدامهای علنی در ایران منتشر كرد. زیرا این اعدامها سیاست معمول رژیم حاكم بر این كشور است. حسین عابدینی عضو كمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران گفت: «ساكنان اشرف از حمایت سازمانهای بينالمللى برخوردارند، از این رو ما معتقدیم آمریكا بایستی به التزامات خودش برای ادامه حفاظت آنان وفادار بماند