چهارشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۸۷

اعطاى جایزه نوبل فیزیك، به دو دانشمنـد ژاپنـی و یك دانشمند آمریكـایی

اعطاى جایزه نوبل فیزیك، به دو دانشمنـد ژاپنـی و یك دانشمند آمریكـایی
2:32:23 AM 1387/7/17

جایزه نوبل فیزیك به دو دانشمنـد ژاپنـی و یك دانشمند آمریكـایی متولد ژاپن برای اكتشافاتی كه در زمینه ذرات تشكیل دهنده اتم انجام داده اند، تعلق گرفت. كمیته نوبل در سوئد روز سه شنبه اعلام كرد تحقیقات این دانشمندان به شناخت وجود و رفتار كوچكترین ذرات كه كوارك نامیده میشوند كمك كرده است. نامبو دانشمند آمریكایی كه استاد دانشگاه شیكاگو است، همچنین بخاطر كشف مكانیسمی كه به شناخت مدل استاندارد فیزیك از نیروهای طبیعت كمك كرده و همینطور برای تحقیقاتش در فیزیك كوانتوم شهرت دارد. وی نیمی از جایزه نوبل را كه 10 میلیون كرون سوئد، معادل 4/1 میلیون دلار، ارزش دارد بخود اختصاص داد. نیمی دیگر به دو دانشمندان ژاپنی در سازمان تحقیقات شتابدهنده انرژی ژاپن و دانشگاه كیوتو تعلق گرفت. تارو آسور نخست وزیر ژاپن موفقیت این دو دانشمند ژاپنی در كسب جایزه نوبل فیزیك 2008 را به آنها تبریك گفت.

=====

The Nobel Prize in Chemistry 2008

"for the discovery and development of the green fluorescent protein, GFP"
Osamu Shimomura Martin Chalfie Roger Y. Tsien
Photo: J. Henriksson/SCANPIX Photo: J. Henriksson/SCANPIX Photo: UCSD
Osamu Shimomura Martin Chalfie Roger Y. Tsien
third 1/3 of the prize third 1/3 of the prize third 1/3 of the prize
USA USA USA
Marine Biological Laboratory (MBL)
Woods Hole, MA, USA
Columbia University
New York, NY, USA
University of California
San Diego, CA, USA
b. 1928 b. 1947 b. 1952

Titles, data and places given above refer to the time of the award.