سه‌شنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۷

هواداران مجاهدین سالگرد معرفى رئیس جمهور برگزیده مقاومت را گرامى داشتند


هواداران مجاهدین سالگرد معرفى رئیس جمهور برگزیده مقاومت را گرامى داشتند
12:52:46 PM 1387/7/30
توزيع سي دي هاي مربوط به سي مهر در داخل كشور

هواداران مجاهدین در شهرهای مختلف میهن با پخش تراكت و نصب پلاكارد، 30مهر، سالگرد معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را گرامی داشتند.
تصاویری از این فعالیتها كه از شهرهای تهران، كرمانشاه، اهواز، همدان، زهدان، قم و كرج به دستمان رسیده، در فیلم زیر مشاهده مىكنید:

X++
870730_tozieacd.wmv