پنجشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۷

رئیس جمهور برگزیده مقاومت در یك اجلاس پارلمانى در مجلس نمایندگان ایتالیا شركت نمود

رئیس جمهور برگزیده مقاومت در یك اجلاس پارلمانى در مجلس نمایندگان ایتالیا شركت نمود
12:47:36 PM 1387/8/2
شركت رئيس جمهور برگزيده مقاومت در اجلاس پارلماني در ايتاليا - آرشيو
شركت رئيس جمهور برگزيده مقاومت در اجلاس پارلماني در ايتاليا - آرشيو

بدنبال صدور حكم دادگاه عدالت اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی اتحادیه اروپا علیه مجاهدین خلق ایران، رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی دریك اجلاس پارلمانی در محل مجلس نمایندگان ایتالیا در رم شركت نمود و حكم امروز دادگاه عدالت اروپا را پیروزی چشمگیر عدالت و وجدان برافترای ظالمانه به خاطرحفظ یك دیكتاتوری مذهبی و تروریستی توصیف كرد.

دراین اجلاس پارلمانی كه در سالن معروف استامپا - محل برگزاری جلسات مطبوعاتی پارلمان و دولت ایتالیا - برگزارشد، علاوه بر نمایندگان پارلمان و رؤسا و دبیران و اعضای كمسیونهای مختلف پارلمانی، شخصیتهای سیاسی ایتالیایی ازجمله ماریو پسكانته Mario Peskante ریس كمیسیون اتحادیه اروپا در مجلس ایتالیا، فوریو كلمبو forio- colombo رئیس كمیته حقوق بشر پارلمان ایتالیا، لرد اسلین قاضی سابق دادگاه عدالت اروپا و آلن وی وین وزیرسابق در دولت فرانسه و نمایندگان رسانههای ایتالیایی و بينالمللى شركت داشتند و درسخنان خود برضرورت حذف نام مجاهدین ازلیست تروریستی وتضمین حقوق وحفاظت مجاهدان اشرف تأكید كردند.
ادامهُ خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران