شنبه، مهر ۲۷، ۱۳۸۷

قلب مرا بردارید، شعر:سعید سلطان پور، از: فریدون

قلب مرا بردارید
شعر: شهید فدایی خلق سعید سلطان پور
خواننده: فریدون
برداشت از رادیوپیشگام