شنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۷

رئیس پلیس لندن استعفا داد

رئیس پلیس لندن استعفا داد؟! خبر از بی بی سی فارسی لندن.
چند سوُال از رییس پلیس لندن:
نقش شما در سرکوب و حمله و هجوم به خانه های فعالین سیاسی طرفدار مقاومت و دستگیری و زندان و شکنجه آنها در رابطه با برچسب لیست تروریستی بر علیه مجاهدین خلق در انگلستان چه بوده است؟؟؟!!!
نقش شما در رابطه با تهاجمات مستمر به فرد من (محمد طحانی) و تهاجم به خانه و اتوموبیل من در دوران تصدی شما چه بوده است؟؟؟!!!!
نقش شما در بسیج نیرو های مسلمان وابسته به حزب الله؟! القاعدهُ افغانی؟! پاکستانی؟! افراد سیک هندی عضو پلیس محلهُ هندون، موجود در محلهُ (وست هندون، شمال لندن) نسبت به من و خانه و اتوموبیل من در دوران صدارت شما چه بوده است؟؟؟!!!
نقش شما در رابطه با ورود افراد وابسته به حزب الله، القاعده، سیک های هندی، هودار رژیم آخوندی، پاسداری حاکم بر ایران به خانهُ من در زمانی که در خانه نبوده ام؟! و جا بجایی اشیاء خانه مانند سی دی های موزیک متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران و قرار دادن این سی دی ها در مقابل درب خانهُ من چه بوده است؟؟؟!!! چرا در مقابل شکایت من به پلیس از تحقیق و تفحص برای ورود غیر قانونی به خانه من همهُ موارد را با تمسخر مشمئز کننده به من پاسخ میدادید؟؟؟!!! آیا این نشانهُ حمایت بی دریغ شما از حزب الله و القاعدهُ افغانی، پاکستانی، سیک های هندی محل در تهاجم به خانه و اتوموبیل من نیست؟؟؟!!!
نقش شما در تهییج و بر انگیختن نیروهای حزب الله و القاعدهُ افغانی و پاکستانی، افراد سیک هندی محل بر علیه من چه بوده است؟؟؟!!! چرا تمامی این نیروهای موجود در محل به شما استناد نموده و مرا در محل مورد تحقیر و دشنام قرار میدهند؟؟؟!!! و بی دریغ از حمایت های پلیس محل برخوردارند؟؟؟!!!
نقش شما در مانیتور کردن خانه و کلیهُ ترددات من؟! تعقیب و مراقبت مستمر من و دوست دخترم در تمامی انگلستان؟! تهیهُ گزارش و فیلم ازمن و دوست دخترم در اماکن عمومی و اراعه به رژیم ضد بشری آخوندی پاسداری حاکم برایران چه بوده است؟؟؟!!! چه مبالغی بابت این تعقیب و مراقبت از من و خانواده ام از رژیم پاسداری آخوندی ایران دریافت نموده اید؟! چه جنایاتی در پس پردهُ این تعقیب و مراقبت از من و خانواده ام در راستای کمک به رژیم ضد بشری آخوندی پاسداری حاکم بر ایران انجام داده اید؟؟؟!!!
نقش شما در رابطه با ضربه زدن به نیروهای هوادار مقاومت خونبارمان بویژه عناصر انگلیسی اسرائیلی موجود در انگلستان چه بوده است؟؟؟!!! آیا میدانید که با کمک اطلاعات جمع آوری شده توسط نیروهای شما به هواداران مقاومت ایران در عراق؟! اسرائیل؟! فلسطین؟! آمریکا؟! و....... تهاجمات گستردهُ با عملیات انتحاری انجام شده است؟! و نیروهای پلیس گشت پیاده در محل کار و خانه بر روی من در خیابان کمربند انتحاری باز نموده و هم زمان در عراق و اسرائیل وافغانستان، و آمریکاو ..... بمب گذاران انتحاری مردم بی گناه را با عملیات انتحاری منفجر مینمودند؟! براستی شما کی هستید؟؟؟!!!
و هزاران چرا و اما و اگر هایی که شما باید پاسخ گوی آن باشید؟؟؟!!! قضاوت را به مردم انگلیس و جهان متمدن ارجاع میدهم و تاریخ..... زیرا این کارهای شما هرگز قابل بخشیدن نیست......

============= متن خبر بی بی سی فارسی، 2 اکتبر 2008

رئیس پلیس لندن استعفا داد
سر ایان بلر
رئیس پلیس لندن بزرگ گفت بوریس جانسون، شهردار لندن به قدر کافی از او حمایت نکرده است
سر ایان بلر، رییس پلیس لندن بزرگ، اعلام کرده است پس از سه سال تصدی از این مقام کناره گیری می کند.

سر ایان گفت "به خاطر منافع مردم لندن و پلیس لندن بزرگ" از اول ماه دسامبر پست خود را تحویل می دهد.

رئیس پلیس لندن بزرگ گفت بوریس جانسون، شهردار لندن به قدر کافی از او حمایت نکرده است. بوریس جانسون از روز گذشته (اول اکتبر)، اختیارات پلیس لندن را بر عهده گرفت.

جکی اسمیت، وزیر کشور بریتانیا، گفت که سر ایان بلر باید به سهمی که در اداره پلیس لندن بزرگ داشته است "افتخار" کند.

او گفت که سر پل استیونسون، معاون آقای بلر، تا زمانی که جانشین دائم سر ایان انتخاب شود، کفیل ریاست پلیس لندن بزرگ خواهد بود.

سر ایان در ارتباط با نحوه برخوردش با پرونده نژادپرستی علیه پلیس لندن که توسط طارق غفور، بلندمرتبه ترین پلیس آسیایی تبار این نیروها مطرح شده، تحت فشار بوده است.

طارق غفور از پلیس لندن بزرگ به دادگاه شکایت کرده است که افسران پلیس یک مرد سیاهپوست را بارها و بارها بازداشت کرده اند در حالی که او هرگز محکوم نشده است که دست جرمی زده است.

سر ایان همچنین متهم شده که اذهان عمومی بریتانیا را در ارتباط با مرگ ژان شارلز د منزس، شهروند برزیلی که اشتباها به دست پلیس کشته شد، گمراه کرده است.

این شهروند برزیلی که پلیس به اشتباه فکر کرده بود بمبگذار انتحاری است، در ژوئیه 2005 در متروی لندن کشته شد.

سر ایان همچنین انکار کرده است که برای مشورت با یکی از دوستان نزدیکش پول "بیت المال" را مصرف کرده است.