شنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۷

مصاحبه اختصاصى رادیو سراسرى كانال یك ایتالیا، با رئیس جمهور برگزیده مقاومت

مصاحبه اختصاصى رادیو سراسرى كانال یك ایتالیا، با رئیس جمهور برگزیده مقاومت
12:46:08 PM 1387/8/3
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت

رئیس جمهور برگزیده مقاومت در یك مصاحبه اختصاصی با رادیو سراسری كانال یك ایتالیا گفت: برای مقابله با رژیم آخوندی باید تحریمهای قاطعتر علیه آن اتخاذ كرد، مقاومت ایران را به رسمیت شناخت و نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست تروریستی خارج كرد.
رادیو سراسری كانال یك ایتالیا ابتدا پس از اشاره به این كه رئیس جمهور برگزیده مقاومت به دعوت سنای ایتالیا و برای دومین بار به این كشور سفر كرده است، پرسید: تحریمهای اقتصادی سازمان ملل در مورد رژیم ایران به اندازهیی نیست كه رژیم ایران را از برنامه اتمی دور كند به نظر شما چكار باید كرد؟ البته و مسلما بدون استفاده از جنگ؟

خانم مریم رجوی پاسخ داد: لازم است یك سیاست قوی در مقابل رژیم ملاها اتخاذ كرد و همانطور كه شما گفتید این تحریمها كافی نبودند باید یك تصمیم قاطع و جدی گرفت باید یك سیاست قاطعتر با تحریمهای بیشتی اتخاذ كرد. دومین مرحله این است كه مقاومت ایران را به رسمیت شناخت كه آلترناتیو رژیم مذهبی ایران می باشد و نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست تروریستی خارج كرد.

آلدو فوربیچه ALDO FORBICE مجری رادیو سراسری كانال یك ایتالیا پرسید: سازمان مجاهدین خلق كه هسته مركزی مقاومت ایران است تا به حال تلاش بسیاری كرده و نمایندگانی از هردو مجلس ایتالیا سعی كردند و موافق هستند كه باید نام این سازمان را از لیست خارج كرد اما شما چه فكر می كنید و چگونه می شود این كار را انجام داد؟
رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پاسخ گفت: قسمت اعظم پارلمانترهای اروپایی و بسیاری از نمایندگان از سازمان مجاهدین خلق دفاع كرده اند مانند نمایندگان پارلمان و سنای ایتالیا و اعلام كرده اند كه مقاومت ایران یك مقاومت مشروع و مقاومتی راستین علیه بنیادگرایی و برای دموكراسی. است هم چنین 4دادگاه بينالمللى اروپایی برچسب تروریستی علیه مجاهدین را لغو كرده اند و آن را قانونی نمی دانند. در نتیجه دولتهای اروپایی می بایستی به حرفهای پارلمانترهای خود گوش فرادهند و نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست خارج سازند. اما باید توجه داشت كه شورای ملی مقاومت در این لیست قرار ندارد.

مصاحبه كننده رادیو كانال یك ایتالیا از رئیس جمهور برگزیده مقاومت پرسید:
كلا غرب و اروپا تا به حال موضع گیری و یك حالت دو گانه داشته اند از یك طرف از نمایندگان مقاومت ایران حمایت می كنند و از طرف دیگر دولتمردان سابقش به دلیل مسائل اقتصادی به ایران می روند و دست احمدی نژاد را می فشارند و باید به این توجه داشت به این كه از وقتی تحریمهای بیشتری شروع شده حصادرات اروپا به ایران دود 18درصد افزایش یافته است فكر می كنید برای مقاومت ایران چه باید كرد؟
خانم مریم رجوی پاسخ داد: منابع و منافع اقتصادی برای اروپا اصل است و برای دست یابى به این منافع اقتصادی، آنها علیه تمامی موازین انسانی، حقوق بشر و قوانین و سیاستهای اروپا قدم برمی دارند كه نبایستی اینطور باشد. معنی این اقدامات این است كه در جهت منافع اتمی رژیم قدم برداشته اند. بنابراین وسائل و زمان لازم را برای این رژیم تهیه می كنند. با رژیم ملاها كه برای كشورهای غربی و اروپایی هم خطر دارد باید به نحو دیگری رفتار كرد. به دلیل این رفتار غرب، رژیم به ادامه ساختن بمب اتم ادامه می دهد و این چنین وقت می خرد، به همین دلیل است كه ما تصمیم گرفته ایم فعالیتهای خودمان را در مقابل این رژیم بیشتر كنیم و برای جهانیان روشن كنیم كه عامل اصلی و صادر كننده تروریسم در منطقه و جهان رژیم ملاهاست. در همین مسیر باید سعی شود نام سازمان مجاهدین از لیست خارج شود. با حمایت و همكاری پارلمانترهای اروپایی باید یك حمایت قوی و یكپارچه از سازمان مجاهدین خلق به عمل آید. سازمانی كه قویترین سازمان و نیرو علیه بنیادگرایی در جهان می باشد و تنها آلترناتیو دموكراتیك برای ایران است.
آلدو فوربیچه گفت: باید اقرار كرد و گفت كه حمایت مجالس و نیروهای سیاسی ایتالیا در این اواخر بسیار بیشتر و قویتر شده است.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ضمن تأیید این موضوع گفت: حدود دو هزار نماینده پارلمان از اروپا از ما حمایت كرده و یك كمیته برای دفاع از ایران آزاد و حمایت از این مقاومت تشكیل شده است تا نام سازمان از لیست تروریستی خارج شود و نمایندگان مجلس سنای ایتالیا طی بیانیه ای به حمایت از مقاومت ایران برخاسته اند. باید اضافه كنم كه ایتالیا یك نقش بسیار مهم و حساس و جایگاه خاص دارد كه به حمایت از مقاومت ایران می پردازد و ما از دولت ایتالیا می خواهیم كه همین گونه از مقاومت حمایت كند زیرا كه مقاومت ایران تنها صدای دموكراسی ایران می باشد
خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران