سه‌شنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۷

مردم مریوان در اعتراض به بیكاری و گرانی دست به یك حركت گسترده اعتراضی زدند

مردم مریوان در اعتراض به بیكاری و گرانی دست به یك حركت گسترده اعتراضی زدند
12:02:05 PM 1387/12/13
اعتراض در مريوان
اعتراض در مريوان

مريوان ـ اعتصاب اصناف
مريوان ـ اعتصاب اصناف

مردم مریوان در استان كردستان در یك حركت اعتراضی با مأموران امنیتی و انتظامی رژیم آخوندی درگیر شدند.

بنا بر گزارش دریافتی این حركت اعتراضی از روز دوشنبه 12اسفند آغاز شده و امروز نیز با اعتصاب سراسری این شهر ادامه داشته است.
روز دوشنبه مردم مریوان به ویژه بازاریان این شهر در اعتراض به وضعیت معیشتی از جمله بیكاری و گرانی به خیابانها ریختند و با نیروهای انتظامی درگیر شدند.

مأموران اطلاعات آخوندی در وحشت از گسترش این حركت اعتراضی به مردم یورش بردند و تعدادی را دستگیر كردند. در این حركت اعتراضی بازاریان مغازههای خود را تعطیل كرده و به صفوف مردم معترض پیوستند.
امروز سهشنبه 13اسفند نیز این حركت اعتراضی ادامه یافت.
بازاریان با بستن مغازههای خود در مقابل فرمانداری رژیم تحصن كردند و خواهان لغو طرح انسداد مرزها كه باعث ركود كسب و كار آنان شده است، گردیدند.

در اعتصاب امروز مریوان همه كسبه و بازاریان شركت كردند به حدی كه حتی یك مغازه نیز باز نشده بود.

برخی گزارشها شمار تحصن كنندگان در مقابل فرمانداری رژیم را هزار نفر برآورد میكند. حضور زنان در میان معترضان چشمگیر است.
شورای تامین استان كردستان كه مأمور سركوب مردم است، صبح روز سهشنبه اقدام به تشكیل جلسه اضطراری نمود تا براى فرونشاندن حركت اعتراضی مردم مریوان چارهیی بیندیشد.
براساس آخرین گزارش دریافتی این حركت اعتراضی هنوز ادامه دارد.