یکشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۷

یک قتل "سفید" دیگر به سفارش آیت الله خامنه ای

یکشنبه 18 اسفند 1387 - 8 مارس 2009

برنامه ویژه رادیو پیشگام در گرامیداشت روز جهانی زن

- چکیده ای از تاریخچه 8 مارس
- ترانه "تا به کی خموشی؟" - گیسو شاکری
- گفتگو با کوشنده حقوق زنان در آمریکا، بهجت دهقان
- ترانه "زن" - زیبا شیرازی
- مرور کوتاهی بر گزارشهای سازمانهای بین المللی در باره موقعیت زنان در کشورهای گوناگون جهان
- گفتگو با هنرمند محبوب، مرجان
- ترانه "رویش ناگزیر" - مرجان
- یک گزارش مقایسه ای از موقعیت و پیشرفتهای زنان در کشورهای مختلف
- ترانه "ملک دیوان" - نیاز
- گفتگو با نصرت حاجی، وکیل دادگستری
- ترانه "Invisible" - جنیفر هادسن (Jennifer Hudson)


فراسوی خبر... 18 اسفند

یک قتل "سفید" دیگر به سفارش آیت الله خامنه ای

منصور امان

گُماشتگان آیت الله خامنه ای یک زندانی سیاسی دیگر را بُزدلانه و به شیوه باندهای تبهکار زیرزمینی به قتل رسانده اند. پس از ابراهیم لُطفی، عبدالرضا رجبی، اکبر مُحمدی و ولی الله فیض مهدوی، امیر حشمت ساران تازه ترین قُربانی آدمکُشانی است که ساده لوحانه گُمان می برند یک صحنه سازی بلاهت آمیز برای ماله کشی بر مسوولیت آنها در قتل زندانیان کافی است.

زنده خواران تحت امر آیت الله خامنه ای، امیر حشمت ساران را که سرافرازانه پنجُمین سال اسارت خود را می گُذارند، مسموم کرده و سپس با دست بند و پابند به تخت اُتاق مُراقبتهای ویژه بستند تا جان دهد. دژخیمان وزارت اطلاعات و زندانبانان در تمام مُدتی که امیر حشمت ساران با مرگ دست و پنجه می کرد، در پُشت در مسلخ به انتظار پایان کار نشسته بودند.

سازمان دادن قتلهای "سفید" و پاکسازی صحنه جنایت هرگز نمی تواند بر مسوولیت دستگاهی که زندانها و شکنجه گاه ها را سرپرستی می کُند، به ابواب جمعی آنها مُزد می دهد و زندانیان بی دفاع را در اختیار دارد، سایه بیاندازد. گُذشته از این، چهره و دستان رژیم ولایت فقیه خون آلوده تر از آن است که بتوان با نمایشات بی مایه ای از این دست آن را پنهان کرد.

رژیم جمهوری اسلامی کیفر آدمکُشی و هزینه سرکوب را به صورت اجتماعی و به دو چندان خواهد پرداخت.