جمعه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۷

ژنرال ریموند اودیرنو: رژیم ایران تهدیدی درازمدت براى استقلال و آینده عراق است

ژنرال ریموند اودیرنو:
رژیم ایران تهدیدی درازمدت براى استقلال و آینده عراق است
4:56:17 AM 1387/12/15
ژنرال اوديرنو
ژنرال اوديرنو

ژنرال ریموند اودیرنو فرمانده نیروهای آمریكایی در عراق تأكید كرد رژیم ایران تهدیدی درازمدت براى استقلال و آینده عراق است. اگر چه عناصر القاعده در عراق وجود دارند اما آنها دیگر نمیتوانند تهدیدی در این كشور باشند.

مجری تلویزیون فاكس نیوز از ژنرال اودیرنو پرسید شما (رژیم) ایران را بهعنوان بزرگترین تهدید دراز مدت علیه عراق توصیف كردهاید، آیا هنوز چنین نظری دارید؟

اودیرنو گفت: من تصور میكنم كه رژیم ایران دخالت زیادی در عراق و همچنین سایر نقاط در خاور میانه دارد. من امیدوارم اكنون كه از انتخابات محلی عراق بیرون آمدیم و به سوی انتخابات ملی به پیش میرویم، تنشها كاهش یابد و (رژیم) ایران به بازیگری كمك كننده در داخل عراق تبدیل شود.

مجری مجددا پرسید؟ ولی شما هنوز رژیم ایران را بهعنوان یك تهدید میبینید؟

ژنرال اودیرنو جواب داد: من معتقدم كه آنها یك تهدید بالقوه علیه استقلال و آینده عراق هستند. البته باید صبركنیم و ببینیم كه چه پیش خواهد آمد.