سه‌شنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۷

سعود الفیصل خواهان استراتژی مشتركی علیه رژیم آخوندی شد

سعود الفیصل خواهان استراتژی مشتركی علیه رژیم آخوندی شد
12:02:04 PM 1387/12/13
سعود الفيصل
سعود الفيصل

وزیر خارجه عربستان سعودی امروز در اجلاس شورای وزیران اتحادیه عرب در قاهره خواستار یك جبهه مشترك عربی به منظور مقابله با تهدید رژیم ایران شد.
سعود الفیصل گفت:
تلاش آشتی عربی و فلسطینی كه ثمره بهبود روابط عربی ـ فلسطینی میباشد، تثبیت نمىشود مگر اینكه یك دیدگاه مشترك در مقابل تهدیدهایی كه علیه امنیت عربی است، ایجاد گردد.

تلویزیون الحره گفت: وزیر خارجه عربستان سعودی به تهدید رژیم ایران در رابطه با امنیت خلیج فارس و دخالت طرفهای خارجی در عراق و لبنان و فلسطین اشاره كرد.

خبرگزاری فرانسه نیزگزارش داد: وزیر خارجه عربستان سعودی خواهان استراتژی مشترك كشورهای عربی، در مقابل چالش رژیم ایران شد.