جمعه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۷

ارتجاع اسلامی در حاکمیت دولت انگلیس، از عمل تا واقعیت

ارتجاع اسلامی در حاکمیت دولت انگلیس، از عمل تا واقعیت!

از زمان به قدرت رسیدن دولت ارتجاعی طرفدار رژیم ملا پاسداری ایران در عراق تا کنون موارد متعددی که پلیس انگلیس در مسیر ترددم در خیابانهای لندن تظاهر به گشودن کمر بند انتحاری برویم میکرد را تا کنون چند بار متذکر شده ام! و همزمان با این عمل تظاهر به گشودن کمربند انتحاری روی من در لندن، در عراق دفاتر تلویزیون اپوزیسیون دولت ارتجاعی عراق منفجر میشد و یا زنان با کمربند های انتحاری به رستورانی در عراق حمله و خود را بر روی مردم بیگناه در رستوران منفجر نموده و مردم بیگناه را به خاک و خون میکشیدند!؟

و حالا واقعیت این پلیس به اصطلاح اسلامی لندن را ملاحظه نمایید!

کپی از: وبلاگ چپ و راست.

=======

پلیس انگلستان با اختیار کردن یونیفرم اسلامی برای زنان مسلمان، این کشور را وارد مرحلۀ تازه ای در روند اسلامیزه شدن جامعۀ خود میکند!

http://3.bp.blogspot.com/_Z2XyqLRAqKA/SbAi9DPEzNI/AAAAAAAAAI0/IFGj8Shi-sk/s320/IslamicPCW.jpg[چپ و راست، دریافتی 5 اسفند 1387]

داریوش افشار
دراواخر ماه ژانویه سال جاری، انگلستان مجوّز استفاده از حجاب اسلامی را برای زنان مسلمانی که خواهان پیوستن به نیروی پلیس این کشور میباشند را صادر کرد. این یونیفرم به رنگ مشکی و جنس آن از پارچۀ مقاوم در برابر آتش میباشد. البته که اگر این بانوان خواهان استفاده از کلاه پلیس باشند، قادر به استفاده از آن روی حجاب سر نیزهستند. شماری از نیروهای پلیس این کشور منجمله در استان لستر(Leicestershire) و مناطقی در لندن که جمعّیت مسلمان قابل ملاحظه ای را دارا میباشند، هم اکنون این مجوّز را به مرحلۀ اجرا گذاشته اند.
٢٣ درسد نیروی پلیس انگلستان را زنان تشکیل میدهندو در حال حاضر، ٦ درسد از نیروی پلیس این کشور از غیر سفیدپوستان و آسیائی ها تشکیل میشود.

امروزه جامعۀ انگلستان یکی از بالاترین میزانهای درسد اسلامیزه شدن در میان کشورهای باختری را طی میکند.
سیاست تمکین و مماشات با جهان اسلام با هدف بهره برداری هرچه بیشتر از کشورهای اسلامی دنبال میشود که درواقع دنبالۀ همان سیاستهای کهنۀ کلنیزاسیون کشورهای جهان سوّم امّا با روشهای نوین به انقیاد کشیدن این ملّتها میباشد.
حجاب برای زنان مسلمان وسیله ای برای به انقیاد کشیدن و تمکین زن و نابرابری اجتماعی زنان و نشانه ای از اسارت و بردگی در جهان اسلام بشمار میاید. حال میبایستی پرسید که به اجرا گذاشتن این سیاست و تشویق زنان مسلمان در انگلستان به استفاده از حجاب در نیروی پلیس این کشور، آن هم در یک تمدّن پیشرفتۀ باختری که زنان آن سالها برای تساوی حقوق انسانی خود مبارزه کرده اند چه معنای دیگری جز پشت پا زدن به تمامی پیشرفتهای حاصل از دوران مدرنیته و دستاوردهای آن، منجمله سکولاریسم، و ادامۀ چپاول سیاستمدارانۀ کشورهای مسلمان بخصوص در خاورمیانه و منجمله میهن خودمان ایران میتواند داشته باشد.
مارس ٢٠٠٩

===============

از بدو ورود خمینی دجال و دار و دستهُ آدم کشش به ایران در سال 1357، تمام دنیا با خبر شد که تکنولوژی اهدایی این پیر کفتار خون آشام، {دولت فخیمهُ انگلیس}، چگونهُ چندین فروند هلیکوپتر ارسالی امپریالیسم آمریکا برای سرنگونی دولت امام زمان یعنی،{ خمینی ضد بشر}، در صحراهای سیستان و بلوچستان با سنگ ریزه و ماسه سرنگون و منهدم نمود؟! و همین تکنولوژی اهدایی این فخیمهُ پیر کفتار به دولت اسلامی خمینی پیر کفتار و جانشینا نش است،  که سی سال بر جان و مال و ناموس مردم بیگناه و در زنجیرمان، غل و زنجیر بسته و در کوی و برزن به کمین آزادی خواهان و انقلابیون نشسته اند!! تغذیهُ سیستماتیک شده ودر عوض گاز و نفت و غیره با قیمتی نازل، و بعضاُ صدقه سری، سرازیر مملکت قدر قدرت انگلستان میگردد!!!؟؟؟

وای اگر از پی امروز بود فردایی!!!

ایران زمین

م طحانی


LOTFAN CLICK NEMAEED.


م طحا نی
http://iranzaminman.blogspot.com
http://mtahani.blogspot.com/
http://mo.tahani.googlepages.com
http://www.youtube.com/user/motahani