دوشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۷

خامنه ای همواره در کابوس مجاهدین


پژوهش یا تحریفِ تاریخ جنبشِ فدایی؟! - زینت میرهاشمی

فراسوی خبر... 12 اسفند

خامنه ای همواره در کابوس مجاهدین

لیلا جدیدی

خامنه ای سراسیمه و پا برهنه و حتی این بار بدون واسطه قرار دادن عروسکهای خیمه شب بازی اش به میدان پریده است تا از رییس جمهور عراق که عازم واشنگتن و مذاکره با اوباما است، بخواهد که مجاهدین از عراق اخراج شوند. ولی فقیه سپس قدری تهدید و بسی اعتراض را هم ضمیمه این پافشاری بیهوده کرده است.

خامنه ای همچنین درحالی مراتب دلسوزی خود نسبت به "حاکمیت ملی" عراق را به آقای طالبانی ابراز کرد و حضور درازمدت نیروهای خارجی به رهبری آمریکا را "خطر بزرگ" دانست که دست نشاندگان و مزدوران رژیم وی در بسیاری از ارگانهای نظامی، انتظامی و امنیتی عراق رخنه کرده اند و اخلالگریهای امنیتی رژیم نه بر عراق و نه بر آمریکا پوشیده است.

ولی فقیه به آقای طالبانی یادآوری می کند که ادامه گسترش رابطه با عراق در گرو انجام خواستهای رژیم است. با این حال به نظر می آید پاسخ مشخصی از طالبان دریافت نمی کند. منافع عراق و برنامه ریزیهای آینده این کشور طوری در حال تنظیم است که با سیاست آمریکا به صورت موازی پیش برود. کفه ترازوی نزدیکی به آمریکا برای عراق سنگین تر از دست نشاندگی جمهوری اسلامی است.

هراس خامنه ای از طولانی شدن اشغال عراق توسط آمریکا و ادامه استقرار مجاهدین در این کشور و ابراز نارضایتی او از حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا از نوع همان درد جانفرسایی است که در داخل کشور از هر گونه صدای آزادی خواهی، از یک تشکل کارگری گرفته تا یک تجمع دانشجویی و غیره بر مغز و پیکر رژیم وارد می شود. او هر ایرانی معترض را به ویژه اگر متشکل باشد، تهدیدی غیر قابل تحمل برای حکومت ارتجاعی و مستبد خود می داند.

غافل از آنکه، تا آنجا که به خواست آزادی و عدالت اجتماعی بر می گردد، هر کنش سرکوبگرانه و حذف کننده، واکنشهای انقلابی تر و تازه تری را در برابر خود شکل می دهد.