سه‌شنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۷

از اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان و تظاهرات اعتراضی مردم مریوان حمایت می کنیم


فراسوی خبر... 14 اسفند

از اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان و تظاهرات اعتراضی مردم مریوان حمایت می کنیم

زینت میرهاشمی

کارگران ذوب آهن اصفهان از روز دهم اسفند دست به اعتصاب زدند و از دریافت غذا خودداری کردند. بنا بر گزارشهای منتشر شده در این مورد، تعداد کارگران اعتصابی در روزهای بعد اضافه شده و این حرکت اعتراضی تا روز سه شنبه 13 اسفند همچنان ادامه داشته است.

در پی حرکت اعتراضی مردم مریوان، تعداد زیادی از جوانان توسط ماموران رژیم دستگیر شده اند. شهر مریوان در زیر چکمه های نیروهای نظامی رژیم در حالت حکومت نظامی به سر می برد.

مردم شهر مریوان روز دوشنبه 12 اسفند در واکنش به بستن مرزها و قطع امکانات کاری مردم این منطقه، دست به یک راهپیمایی اعتراضی زدند. در این همایش اعتراضی بازار شهر تعطیل و بازاریان به صف تظاهرکنندگان پیوستند.

در حکومتی که شریانهای اصلی تجارت به شکل مافیایی آن و واردات و قاچاق کالا در دست رانت خواران و آقازاده ها است، هزینه مفتخواری و دلال بازی آنها روی دوش مردم محروم و زحمتکش مناطق مرزی می افتد. مردم محروم مناطق مرزی در سایه جمهوری اسلامی چیزی جز افزایش بیکاری و فقر نصیبشان نشده است. دستگیری مردم این شهر محکوم است و خواهان ازادی آنها هستیم.