جمعه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۷

توزیع سى. دى حاوى پیام رهبر مقاومت در داخل كشور

توزیع سى. دى حاوى پیام رهبر مقاومت در داخل كشور

5:03:54 AM 1387/12/16هواداران مجاهدین در داخل كشور سی.دی حاوی پیام بهمن ماه امسال رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی را توزیع كردند.