جمعه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۷

تهاجم مسلحانه به ایادى رژیم در اهواز و اندیمشك

تهاجم مسلحانه به ایادى رژیم در اهواز و اندیمشك
4:56:16 AM 1387/12/15
محل اقامت یك عضو مجلس ارتجاع در اندیمشك مورد تهاجم مسلحانه قرار گرفت.
در یك تهاجم مسلحانه دیگر، یك مأمور نیروی انتظامی در اهواز به قتل رسید.

رسانههای حكومتی نوشتند: ”افراد مسلح همیشه سوار بر موتور بوده و با اسلحه کلاشینکف حملههاى خود راانجام میدهند آنها با حمله به خانه فریدون حسنوند نمایندهاندیمشک در مجلس خانه وی را به رگبار کلاشینکف بستهاند.

حمله موتور سواران با كشتن یک قاضی دادگستری در استان خوزستان اوج گرفت و طی روزهای گذشته اقدام به انجام دو حمله کردهاند که یکی موفق و دیگری ناموفق بوده است. در یکی از این موردها، با حمله به یکی از جان بر کفان نیروی انتظامی به نام بهروز تقوی در اهواز که در حال بازگشت از محل کار خود بوده است وی را آماج تیرهای مسلسل کلاشینکف كردند و او را كشتند“ .