سه‌شنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۷

رئیسجمهور برگزیده مقاومت خیزش قهرمانانه مردم مریوان را ستود و مردم دیگر شهرهاى كشور را به حمایت از آنان فراخواند

رئیسجمهور برگزیده مقاومت خیزش قهرمانانه مردم مریوان را ستود و مردم دیگر شهرهاى كشور را به حمایت از آنان فراخواند
12:43:48 PM 1387/12/18
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیهیی در این باره اعلام كرد:
مردم بهپاخاسته مریوان در استان كردستان در پنجمین روز تظاهرات و اعتصاب سراسری خود، با مأموران سركوبگر رژیم درگیر شدند و دو خودرو سپاه پاسداران را به آتش كشیدند. بنابه گزارشهای دریافتی مردم مریوان اهالی شهرهاى منطقه را به بیرون كشیدن موجودی خود از بانكهای رژیم و خودداری از پرداخت هرگونه وجه نقد به ادارات و ارگانهای دولتی فراخواندهاند. رژیم آخوندی به منظور سركوب اعتراضهاى مردم مریوان، از شهرهاى سقز و ارومیه نیروی ویژه به این شهر گسیل كرده و در پادگان مریوان مستقر نموده است.

بنابه خبر دیگری نیروهای پاسدار و بسیجی در خیابان شبرنگ و چهار راه بایوه مریوان اقدام به دستگیری مردم به ویژه جوانان كردند و 25نفر را بازداشت نمودند.

بنا بر گزارش دریافتی این حركت اعتراضی كه از روز دوشنبه 12اسفند آغاز شده در روزهای بعد نیز با اعتصاب سراسری این شهر ادامه داشته است. روز دوشنبه مردم شهر مرزی مریوان به ویژه بازاریان این شهر در اعتراض به وضعیت معیشتی از جمله بیكاری و گرانی به خیابانها ریختند و با نیروهای انتظامی درگیر شدند. مأموران اطلاعات آخوندی در وحشت از گسترش این حركت اعتراضی به مردم یورش بردند و تعدادی را دستگیر كردند. در این حركت اعتراضی بازاریان مغازههای خود را تعطیل كرده و به صفوف مردم معترض پیوستند.
متن کامل