جمعه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۷

دژخیمان رژیم یك زندانى دیگر را به قتل رساندند

دژخیمان رژیم یك زندانى دیگر را به قتل رساندند
5:03:54 AM 1387/12/16
زندان گوهردشت
زندان گوهردشت

به گزارش دریافتی دژخیمان رژیم آخوندی امیرحسین حشمت ساران از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت كرج را با داروهای سمی خطرناك بهشهادت رساندند.

بنابه گزارشهای دریافتی وی پس از مصرف این داروهای سمی كه توسط بهداری زندان به زندانیان سیاسی داده شده بود، بمدت48ساعت در كمابهسر برده است، مأموران وزارت بدنام اطلاعات براى پوشاندن این جنایت خود این زندانی را به بیمارستان موسوم به رجایی كرج با دستنبد و پابند منتقل كرده و حتی در اتاق آی.سی.یو و با حالت بیهوشی نیز به دستتان وی دستبند زده و به تخت بیمارستان بستهاند.

آخرین گزارشها حاكی از مرگ وی بر اثر این داروها میباشد.
امیرحسین حشمت ساران از فعالان سیاسی از دهه 60 بود كه بارها توسط پاسداران جنایتكار رژیم دستگیر و مورد شكنجه و ضرب و شتم قرار گرفته بود.

آخرین بار نیز در سال 1384 پس از یورش به منزل شخصی و غارت اموال خانواده، وی را بازداشت و به زندان گوهردشت كرج منتقل نموده بود.

خاطرنشان مىشود روز 8اسفند ماه جاری دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیهیی از قتل زندانیان سیاسی توسط مواد سمی خطرناك در شكنجهگاه گوهردشت كرج خبر داده بود.

مقاومت ایران ضمن هشدار نسبت به بهكارگیری چنین شیوههاى ضدانسانی كه جان تمامیزندانیان بیدفاع را در معرض خطر جدی قرار داده، عموم مجامع بینالمللى مدافع حقوقبشر را به محكومیت جنایتهای ضدبشری رژیم ولایت فقیه و ارجاع پرونده نقض وحشتاك حقوقبشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد و اعزام نماینده ویژه ملل متحد براى رسیدگی به نقض ابتداییترین حقوق انسانی و اتخاد اقدامهاى فوری و لازم الاجرای بینالمللى جهت توقف سركوب وحشیانه زندانیان فراخواند بود.