دوشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۷

خشم و استیصال ولیفقیه ارتجاع از پایداری اشرف و حذف مجاهدین از لیست تروریستی

خشم و استیصال ولیفقیه ارتجاع از پایداری اشرف و حذف مجاهدین از لیست تروریستی
2:02:27 AM 1387/12/11
شوراي ملي مقاومت ايران
شوراي ملي مقاومت ايران

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس امروز اطلاعیهیی با عنوان «خشم و استیصال ولیفقیه ارتجاع از پایداری اشرف و حذف مجاهدین از لیست تروریستی» صادر كرد.

متن این اطلاعیه از این قرار است:
خامنهای ولیفقیه فاشیسم دینی حاكم بر ایران، در اظهاراتی در ملاقات با رئیسجمهور عراق، در حالی كه نمیتوانست خشم و سرخوردگی خود را از پایداری مجاهدان شهر اشرف پنهان كند براى نخستین بار اذعان كرد رژیمش در یك توافق دوجانبه با دولت عراق خواستار اخراج مجاهدین از این كشور شده است و آمرانه گفت ”توافق دوجانبه در خصوص اخراج منافقین از عراق… . باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم“ .

خامنهای كه هنوز پس از 40روز نتوانسته است، حذف مجاهدین از لیست تروریستی و بر باد رفتن سرمایهگذاریهای چندین و چند ساله رژیمش روی گنجاندن سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی را بر خود هموار كند، افزود: مجاهدین ”مایه شر و فساد“ هستند و ”تصمیم اتحادیه اروپا (براى اخراج مجاهدین از لیست تروریستی)، نشان داد كه تروریست بودن یا نبودن از دیدگاه غرب، یك مساله قراردادی است و هیچ ارتباطی با واقعیات ندارد“ . ولیفقیه ارتجاع نسبت به اینكه كشورهای اروپایی حاضر به منتقل كردن ساكنان اشرف به اروپا نیستند، اعتراض كرد (رادیو و تلویزیون و مطبوعات و خبرگزاریهای حكومتی 10اسفند 1387).
ادامه.