سه‌شنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۷

جلوگیری از علنی شدن آمار جمعیت زیر خط فقر


20 اسفند 1387 - 10 مارس 2009

برنامه ویژه رادیو پیشگام در گرامیداشت روز جهانی زن


- چکیده ای از تاریخچه 8 مارس
- ترانه "تا به کی خموشی؟" - گیسو شاکری
- گفتگو با کوشنده حقوق زنان در آمریکا، بهجت دهقان
- ترانه "زن" - زیبا شیرازی
- مرور کوتاهی بر گزارشهای سازمانهای بین المللی در باره موقعیت زنان در کشورهای گوناگون جهان
- گفتگو با هنرمند محبوب، مرجان
- ترانه "رویش ناگزیر" - مرجان
- یک گزارش مقایسه ای از موقعیت و پیشرفتهای زنان در کشورهای مختلف
- ترانه "ملک دیوان" - نیاز
- گفتگو با نصرت حاجی، وکیل دادگستری
- ترانه "Invisible" - جنیفر هادسن (Jennifer Hudson)


فراسوی خبر... 20 اسفند

جلوگیری از علنی شدن آمار جمعیت زیر خط فقر

زینت میرهاشمی

ارائه آمار جمعیت زیر خط فقر و تعیین خط فقر، موضوعی است که پایوران رژیم سعی در پنهان کردن آن می کنند. حتا آمارهای ارائه شده از طرف نهادهای رسمی حکومت مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هم که هدفمند و به سود نهادهای اقتصادی حکومتی است مورد مشاجره دولت قرار می گیرد. وزارت «رفاه و تامین اجتماعی» رژیم بارها مخالفت خود را با عدم ارائه آمار جمعیت زیر خط فقر بیان کرده است.

در حالی که اخیرا خط فقر از طرف کارشناسان اقتصادی بالای 800 هزار تومان اعلام شده است، عیدالرضا مصری بارها گفته است که اعلام خط فقر به درد هیچ کس نمی خورد. وزیر رفاه رژیم که از اعلام آمار صحیح خودداری می کند، قبلا گسترده شدن آمار فقرا را غیر واقعی اعلام کرده است. تکذیب آمار نهادهای وابسته به خود حکومت از طرف کارگزاران رژیم، نشان دهنده عمق فاجعه فقری است که حتا مورد مشاجره نهادهای حدمتگزار رژیم قرار می گیرد. افزایش فقر و بیکاری اثرات خودش را بر زندگی مردم آنچنان گذاشته است که قابل کتمان شدن نیست. زیاد شدن خودکشیهایی که در اثر فقر اتفاق می افتد و بالارفتن آمار کودکان خیابانی و بی خانمانی جلوه کوچکی از گسترش جمعیت زیر خط فقری است که وزیر رژیم اعلام آن را بی ثمر می داند. بر اساس گزارش روزنامه سرمایه 19 اسفند، وزارت رفاه وتامین اجتماعی رژیم بار دیگر بر غیر مفید بودن اعلام خط فقر تاکید کرده است.

آرشیو فراسوها

19 اسفند - 8 مارس، روز جهانی زن، زمانی برای سرور و تجدید عهد - لیلا جدیدی