سه‌شنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۷

بازتابى از انزواى آخوندها در رسانههاى حكومتى

بازتابى از انزواى آخوندها در رسانههاى حكومتى
12:43:48 PM 1387/12/18
اجلاس شرم الشيخ
اجلاس شرم الشيخ

روزنامه جمهوری ارگان ولیفقیه ارتجاع با نگرانی نوشت: «اجلاس شرم الشیخ» در مصر اگر چه ظاهراً یك گردهمائی بینالمللى براى بازسازی غزه بود، ولی در میدان عمل به فرصتی براى عضوگیری علیه ایران تبدیل شد. شاهزاده «سعودالفیصل» وزیر خارجه مادام العمر عربستان در جریان گشایش نشست عادی وزرای خارجه كشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره ضمن اصرار به وجود پدیدهای به نام «چالش ایران» ! از اعراب خواست كه علیه ایران متحد شده و وارد عمل شوند.
متن کامل