جمعه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۷

19زندان و شكنجه‌گاه جدید براى افزایش سركوب

19زندان و شكنجه‌گاه جدید براى افزایش سركوب
1:09:38 AM 1387/12/16
عليرضا جمشيدي
عليرضا جمشيدي

رژیم آخوندی 19زندان و شكنجهگاه جدید را تحت عنوان «بازداشتگاههای موقت» راهاندازی كرد.

جمشیدی سخنگوی دستگاه قضاییه آخوندها این خبر را اعلام كرد و گفت: این بازداشتگاههای موقت براى نگهداری مرتكبین جرایم غیرعمدی است. سخنگوی دستگاه قضاییه آخوندها همچنین در وحشت از تبدیل شدن مراسم چهارشنبهسوری به اعتراضهاى ضدحكومتی به تهدید جوانان پرداخت و گفت: اگر این اقدامهاى منتهی به بی‌نظمى شود در این گونه موردها قوه قضاییه با همكاری نیروی انتظامی اقدام خواهد كرد.