سه‌شنبه، اسفند ۲۰، ۱۳۸۷

بسیج آخوندها براى جلوگیرى از برگزارى روز جهانى زن

بسیج آخوندها براى جلوگیرى از برگزارى روز جهانى زن
2:03:49 AM 1387/12/19
روز جهاني زن
روز جهاني زن

رژیم زنستیز آخوندی با بسیج گسترده مأموران امنیتی و انتظامی خود در شهرهاى مختلف مانع از برگزاری مراسم روز جهانی زن گردید. در تهران از برگزاری مراسم روز جهانی زن در پارك ورشو جلوگیری شد.

در سنندج روز جمعه ششم مارس جمعی از زنان این شهر، قصد برگزاری مراسمی را در پارک امیریه داشتند که مأموران انتظامی و امنیتی مانع برگزاری آن شدند.

در همدان دانشجویان کرد دانشگاه بوعلی سینا برنامه‌ای بهمناسبت هشتم مارس، تدارک دیده بود كه نیروهای رژیم آخوندی مانع انجام آن شدند.

در شهرهاى تبریز، مشهد و کرج نیز مأموران سركوبگر رژیم آخوندی از برگزاری مراسم روز جهانی زن جلوگیری بهعمل آوردند.