جمعه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۷

جان دانشجویان زندانی در خطر است


فراسوی خبر ... آدینه 16 اسفند

جان دانشجویان زندانی در خطر است

جعفر پویه

رژیم ددمنش جمهوری اسلامی با دستگیری فله ای دانشجویان و تحت فشار قرار دادن آنها سعی دارد تا صدای آزادیخواهی جوانان مردم ایران را در گلو خفه کند. در روزهای گذشته سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای، نگرانی خود را نسبت به بدرفتاری با چهار دانشجوی برابری طلب بازداشت شده ابراز داشت. عفو بین الملل از بازداشت و نگهداری مریم شیخ، امیر حسین محمدی فر، ساناز الهیاری و نسیم روشنی در زندان اوین خبر داده است.
همزمان، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرده است، از سرنوشت دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، احمد قصابان، عباس حکیم زاده، هدی مشایخی و نریمان مصطفوی که در بند 209 زندان اوین نگهداری می شوند، اطلاعی در دست نیست. همین تشکل حقوق بشری خبر داده است که اعتصاب غذای دانشجویان زندانی، حسین ترکاشوند، مجید توکلی، اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار بیست و چهارمین روز خود را پشت سرگذاشت. به دلیل بی توجهی مقامهای رژیم به خواسته های دانشجویان و طولانی شدن اعتصاب غذا، جان آنها در معرض خطر جدی قرار داشته و هر اتفاقی که بیافتد، مسوولین زندان و مقامهای بازداشت کننده این دانشجویان باید پاسخگو باشند.
فشار بر اقشار مختلف مردم ایران برای ساکت کردن صدای اعتراضات عدالتخواهانه آنها به طور وحشیانه ای ادامه دارد. کارگران به دلیل مطالبه دستمزد عقب افتاده خود به شدت سرکوب می شوند و در این میانه دانشجویان نسبت به بقیه اقشار فشارهای بیشتری را تحمل می کنند.
باید به این وحشی گریهای رژیم ددمنش ولایت فقیه اعتراض کرد. باید صدای اعتراض اقشار تحت ستم مردم ایران را پژواک داد و رژیم ستمگر و زورگوی جمهوری اسلامی را وادار به رعایت حقوق اولیه مردم کرد. همه اینها هنگامی شدنی است که همبستگی همه اقشار مردم در برابر رژیم سرکوبگر شکل گیرد و صدای اعتراض همگانی به طور یکپارچه بلند شود. برای اعتراض همگانی به زورگویان و آدمکشان رژیم ددمنش ولایت فقیه، دست به دست هم دهیم و کاخ ستمگران را بر سرشان خراب کنیم.