دوشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۹

قرارداد سرى رژيم آخوندى با زيمبابوه بر سر استخراج معادن اورانيوم، فاش شد

قرارداد سرى رژيم آخوندى با زيمبابوه بر سر استخراج معادن اورانيوم، فاش شد

پاسدار احمدي نژاد - رابرت موگابه
پاسدار احمدي نژاد - رابرت موگابه

رسانههاى انگلستان فاش ساختند رژيم ايران يك توافق سرى با زيمبابوه براى استخراج معادن اورانيوم اين كشور بسته است، اقدامى كه نگرانى غرب را در مورد تقويت برنامه هستهيى رژيم ايران افزايش خواهد داد.
ديلى تلگراف با عنوان ”رژيم ايران قرارداد سرى اتمى معدنى با رژيم موگابه در زيمباوه مى‌بندد“ نوشت: اين توافق ماه گذشته طى ديدار يك دستيار نزديك رابرت موگابه رئيسجمهور زيمباوه از تهران بسته شده است. … در ازاى دريافت نفت كه زيمباوه به‌شدت به آن نياز دارد، تا اقتصاد لرزان خود را سرپا نگهدارد، به رژيم ايران وعده داده است تا به ذخاير بالقوه عظيم سنگ اورانيوم اين كشور دسترسى داشته باشد.

به نوشته ديلى تلگراف يك مقام دولت زيمباوه گفت رژيم ايران ماه گذشته حقوق اختصاصى اورانيوم را در ديدار ديدموس موستاسا (Didymus Mutasa) وزير امور رياست جمهورى از تهران به‌دست آورده است. اين مقام دولتى افزود توافق رسمى براى اين معامله ‌دور از چشم رسانه‌ها انجام شده است.

ديلى تلگراف افزود فاش شدن اين خبر زمانى بود كه احمدى‌نژاد هفته گذشته از زيمباوه ديدار كرد تا حمايت خود از موگابه نشان بدهد. در يك ضيافت شام رابرت موگابه گفت هم زيمباوه و هم ايران توسط غرب هدف قرارگرفته‌اند، زيرا كه آنها مى‌خواهند معادنشان دست خودشان باشد.
به نوشته ديلى تلگراف اين معامله اورانيوم، نگرانيها را در غرب، بهخاطر تقويت برنامه اتمى رژيم ايران افزايش مى‌دهد. آژانسهاى اطلاعاتى بر اين باورند كه رژيم ايران قصد دارد در آينده نزديك تسليحات اتمى بسازد…

يك مقام ارشد در سفارت رژيم ايران در حراره تأييد كرد كه بعد از سالها مذاكره، حق استخراج اورانيوم در زيمباوه به ايران داده شده است. … يك مقام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى نيز گفت اگر زيمباوه و رژيم ايران قرار باشد توافقى امضا كنند، آژانس علاقمند است، در جريان جزئيات اين توافق قرار بگيرد.

به نوشته ديلى تلگراف هرگونه تأمين اورانيوم با رژيم ايران محتمل است كه زيمباوه را در شمار ناقضين تحريمهاى فعلى سازمان ملل ‌متحد عليه اين رژيم قرار بدهد. كميته تحريمهاى سازمان ملل ‌متحد كه قطعنامه 1737 را كنترل مى‌كند گفته است اگر موضوع اورانيوم از زيمباوه مطرح شود اين كميته آن را مورد تحقيق قرار خواهد داد.

ديويد آلبرايت مؤسس بانك فكرى واشنگتن براى علوم و امنيت بين‌المللى گفت رژيم ايران مطمئناً به‌دنبال راههايى براى دسترسى به اورانيوم مى‌باشد؛ اما اگر دست به واردات اين قبيل مواد اتمى اتمى بزند ريسك عواقب بالايى را بهجان خريده ‌است. وى افزود قطعاً اينكار رژيم ايران؛ روسيه و چين را به خشم خواهد آورد زيرا كه مى‌بينند اين رژيم با اين وسيله از تحريمها طفره مى‌رود.

ديويد آلبرايت افزود خشم بسيار زيادى در مورد مخفيكارى رژيم ايران وجود دارد و اگر آنها به‌طور مخفى هم درصدد كسب اورانيوم باشند جاى اين سؤال هست كه آيا رژيم ايران يك برنامه موازى اتمى علاوه بر آنچه كه علنى كرده را دنبال نمى‌كند؟