چهارشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۹

پايان كنفرانس امنيت هستهيى در واشنگتن باراك اوباما: تحريمها عليه رژيم ايران بايد قاطعانه و سريع باشد

پايان كنفرانس امنيت هستهيى در واشنگتن
باراك اوباما: تحريمها عليه رژيم ايران بايد قاطعانه و سريع باشد


كنفرانس امنيت هستهيى در واشينگتن
كنفرانس امنيت هستهيى در واشينگتن

كنفرانس امنيت هستهيى در واشنگتن پس از دو روز بحث و گفتگو شب سهشنبه بهكار خود پايان داد. رهبران 47كشور جهان روى اين موارد توافق كردند:
تقويت امنيت هستهيى و كاهش تهديد تروريسم هستهيى، ممانعت از معاملات قاچاق هستهيى، ممانعت از دستيابى عوامل غيردولتى به تكنولوژى هستهيى براى مقاصد شرورانه، انجام اقدامات در سطح ملى و همكارى بينالمللى براى ممانعت از تروريسم هستهيى، حمايت از فراخوان باراك اوباما براى امن كردن تمامى مواد هستهى حساس و تأكيد بر نقش آژانس بينالمللى انرژى اتمى

در پايان كنفرانس، باراك اوباما رئيسجمهور آمريكا در جمع خبرنگاران به تشريح دستاوردهاى آن پرداخت.
وى از جامعه جهانى خواست در رابطه با تحريمهاى جديد عليه رژيم ايران «قاطعانه و سريع» عمل كند. اوباما گفت: ”من علاقمندم يك روند طولانى كه چند ماه طول بكشد، نداشته باشيم“ .

اوباما بر همراهى چين با تحريمها تأكيد كرد و گفت: «ايالات متحده در اين رابطه به تنهايى حركت نمىكند».
وى افزود: روسيه نيز براى پيوستن به اين اقدام در شوراى امنيت توافق كرده است.
اوباما تصريح كرد: عدم احترام رژيم ايران به پيمان منع تكثير هستهيى جهان را وادار مىكند كه خط قرمزى را براى اين رژيم رسم كند. هر اقدامى بايد عواقبى داشته باشد.
رهبران شركت كننده در كنفرانس هستهيى در موضعگيريهاى مختلف خود بر ضرورت اعمال تحريمهاى شديدتر عليه رژيم ايران تأكيد كردند. نيكولا ساركوزى رئيسجمهور فرانسه گفت تحريمهاى جديد عليه رژيم ايران بايد هرچه زودتر اعمال شود. سازمان مللمتحد بايد با اين تحريمها ”در ماه آوريل يا مه، و نه ديرتر“ موافقت كند.

آنگلا مركل صدر اعظم آلمان نيز خواستار اعمال سريعتر تحريمها عليه رژيم ايران شد. وى افزود اميدوارم كه چين از دور چهارم تحريمهاى سازمان ملل عليه رژيم تهران حمايت كند. من شاهد تحولات مثبتى در اين رابطه بودم.

ناظران و ديپلوماتها، كنفرانس امنيت هستهيى در واشنگتن را گامى مهم در راستاى اجماع جامعه جهانى عليه جاهطلبيهاى هستهيى رژيم ايران ارزيابى كردند. آنان تأكيد نمودند كه پس از اين كنفرانس راه براى اعمال تحريمهاى شديدتر عليه رژيم در شوراى امنيت هرچه بيشتر هموار شده است.